SSTY ry toimii myös aktiivisesti jaostensa kautta

SSTY ry:ssä on kahdeksan jaosta: Kiinteistöjaos, Turvallisuusjaos, LVI-jaos, Lääkintätekniikan jaos, Ympäristöjaos, Toiminnallinen suunnittelujaos, Sisäilmajaos ja Sähköjaos.
Jokaisella jaoksella on nimetty vetäjä, joka vastaa jaoksen toiminnasta.

Jaosvetäjät

Lääkintätekniikan jaos | Janne Ollikainen, janne.ollikainen@tyks.fi
LVI-jaos | Jussi Jaakkola, jussi.jaakkola@pshp.fi
Kiinteistöjaos | Vesa Vainiotalo, vesa.vainiotalo@hus.fi
Sähköjaos | Jari Hakala, jari.hakala@epshp.fi
Turvallisuusjaos | Lasse Kylen, lasse.kylen@ppshp.fi
Ympäristöjaos | Jani Valkama, jani.valkama@hus.fi
Toiminnallisen suunnittelun jaos | Tiina Jouppila, tiina.jouppila@epshp.fi
Sisäilmajaos | Sara von Hertzen, sara.von.hertzen@hus.fi

SSTY:n jaokset järjestävät kokouksia / tapaamisia Sairaalatekniikan päivien. Lisätietoihin.

Lisätietoa jaosten toiminnasta ja ajankohtaisista asioista löytyy jaosten omilta sivustoilta