SSTY ry toimii myös aktiivisesti jaostensa kautta

SSTY ry:ssä on kahdeksan jaosta: Kiinteistöjaos, Turvallisuusjaos, LVI-jaos, Lääkintätekniikan jaos, Ympäristöjaos, Toiminnallinen suunnittelujaos, Sisäilmajaos ja Sähköjaos.
Jokaisella jaoksella on nimetty vetäjä, joka vastaa jaoksen toiminnasta.

Jaosvetäjät

Lääkintätekniikan jaos | Janne Ollikainen, janne.ollikainen@tyks.fi
LVI-jaos | Reetta Turtiainen, reetta.turtiainen@pshyvinvointialue.fi
Kiinteistöjaos | Titta Haatainen, titta.haatainen@pshyvinvointialue.fi
Sähköjaos | Jari Hakala, jari.hakala@hyvaep.fi
Turvallisuusjaos | Lasse Kylen, lasse.kylen@ppshp.fi
Ympäristöjaos | Jani Valkama, jani.valkama@hus.fi
Toiminnallisen suunnittelun jaos | Tiina Jouppila, tiina.jouppila@hyvaep.fi
Sisäilmajaos | Sara von Hertzen, sara.von.hertzen@hus.fi – varahenkilö Paavo Rautiainen | Paavo.Rautiainen@pshyvinvointialue.fi

Lisätietoa jaosten toiminnasta ja ajankohtaisista asioista löytyy jaosten omilta sivustoilta