Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu
Timo Kurkela
Insinöörityö
12.3.2020

Turvallisuusjohtaminen terveydenhuollossa
Harri Iskala
Pro gradu -tutkielma
4.3.2020

Kiinteistöjohtaminen ja korjausvelka sairaalakiinteistöissä
Juhapekka Hirvimäki
Diplomityö
Heinäkuu 2020

Näyttöön perustuva suunnittelu sairaalarakentamisessa
Iina Valkeisenmäki
Diplomityö
2020

Staattisen sähkön ja ESD:n hallinta terveydenhuollossa
Ville Kuusniemi
Insinöörityö
6.6.2019

Ilmanvaihtojärjestelmän suodattimien vertailu mittausten perusteella
Sami Kariaho
Opinnäytetyö
Huhtikuu 2018

Leikkaussalin ilmanvaihdon todentamismittaukset
Aleksanteri Setälä
Diplomityö
23.11.2017