Ympäristöjaos

Ympäristöjaos2022-10-03T13:34:23+03:00

Ympäristöjaos kehittää ja yhtenäistää sairaanhoitopiirien ympäristöasioiden hoitoa, toimii moniammatillisena asiantuntijaverkostona, tiedottaa ajankohtaisista ympäristöasioista jäsenistölleen ja sidosryhmilleen.

Ympäristöjaos käsittelee mm. seuraavia asioita:

  • tarkastelee lainsäädännön vaatimusten soveltamista sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa ja käy keskustelua viranomaisten kanssa
  • energiatehokkuus ja materiaalitehokkuus
  • sairaalakiinteistöjen rakentaminen, peruskorjaus ja ylläpito ympäristöasioiden näkökulmasta
  • jätehuolto ja jätehuollon sopimukset
  • kemikaaliturvallisuus
  • ympäristöriskien hallinta
  • ympäristötietoisuus sairaalan ydintoiminnassa ja tukipalveluissa
  • ympäristöasioiden koulutus ja viestintä
  • hankintojen ympäristöasiat ja sosiaalinen vastuu.

 

Jaos tuottaa ympäristöaiheisia koulutuksia jäsenistölleen ja valmistelee tarvittaessa suosituksia ja asiantuntijalausuntoja.

Ympäristöjaos kokoontuu kolme kertaa vuodessa, SSTY:n sairaalatekniikan päivien yhteydessä sekä keväällä ja syksyllä.

Jaosvetäjä

Jani Valkama, HUS
Jani Valkama, HUS
Ympäristöjaoksen sihteeri
jani.valkama@hus.fi

Jaoksessa juuri nyt

Go to Top