Ympäristöjaos

Ympäristöjaos
Ympäristöjaos kehittää ja yhtenäistää sairaanhoitopiirien ympäristöasioiden hoitoa, toimii moniammatillisena asiantuntijaverkostona, tiedottaa ajankohtaisista ympäristöasioista jäsenistölleen ja sidosryhmilleen.

Ympäristöjaos käsittelee mm. seuraavia asioita:

  • tarkastelee lainsäädännön vaatimusten soveltamista sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa ja käy keskustelua viranomaisten kanssa
  • energiatehokkuus ja materiaalitehokkuus
  • sairaalakiinteistöjen rakentaminen, peruskorjaus ja ylläpito ympäristöasioiden näkökulmasta
  • jätehuolto ja jätehuollon sopimukset
  • kemikaaliturvallisuus
  • ympäristöriskien hallinta
  • ympäristötietoisuus sairaalan ydintoiminnassa ja tukipalveluissa
  • ympäristöasioiden koulutus ja viestintä
  • hankintojen ympäristöasiat ja sosiaalinen vastuu.

Jaos tuottaa ympäristöaiheisia koulutuksia jäsenistölleen ja valmistelee tarvittaessa suosituksia ja asiantuntijalausuntoja.

Ympäristöjaos kokoontuu kolme kertaa vuodessa, SSTY:n sairaalatekniikan päivien yhteydessä sekä keväällä ja syksyllä.

Yhteystiedot: ympäristöjaoksen vetäjä Maria Santikko, SATSHP, etunimi.sukunimi@satshp.fi ja ympäristöjaoksen sihteeri Jani Valkama, HUS, etunimi.sukunimi@hus.fi

Jaoksessa juuri nyt

Ajankohtaista

20.11.2014 - 12:05:13

Ympäristöjaos kokoontuu 26.-27.3.2015 Vaasassa.
Ympäristöjaos kokoontuu kesäkuussa 2.-5.6.2015 Turussa SSTY:n sairaalatekniikan päivien...

Lue lisää »