TIETOSUOJASELOSTE

1 Rekisterinpitäjä

Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry (Y-tunnus 1935274-3)
c/o Rantalainen, Dynamo Business Park, Hatanpäänvaltatie 24, 33100 Tampere.
S-sposti: tuki@ssty.fi

2 Yhteyshenkilö

Saara Vänskä
Puh. 045 678 2034
Sähköposti: sihteeri@ssty.fi

3 Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelijä joille henkilötietoa siirretään

SSTY ry
Saara Vänskä
Puh. 045 678 2034
Sähköposti: sihteeri@ssty.fi

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja jäsenviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämiseen, tapahtumiin sekä muihin jäsentiedottamisen yhteydessä.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä panna sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

6 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

7 Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia, tai markkinointiluvan antaneita.