Sairaala sykkii sähkön tahdissa

Sairaalaympäristössä sähköverkon luotettava toiminta on elintärkeä asia. Sähkön saanti ja varavoimajärjestelyt on toteutettava standardien mukaisesti, jotta ihmisten turvallisuudelle tärkeiden laitteiden toimintaa ei vaaranneta. Sähkönjakelun turvaamiseksi tärkeä osa sairaalan arkipäivää ovat sähköturvallisuusmääräysten mukaisen sähkölaitteiston hoito- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset ennakkohuoltotehtävät sekä erilaiset mittaukset, joilla varmistetaan sähköverkon toimintavarmuus.

Sähköjaos on uusin Suomen sairaalatekniikkayhdistyksen jaostoista. Jaos perustettiin keväällä 2014 ja sähköjaos piti ensimmäisen koulutuspäivänsä 7.5.2014 Helsingissä. Sähköjaoksen tehtävänä on muiden jaoksien tapaan keskinäinen tiedonvaihto ja sairaalaympäristöön liittyvien järjestelmien kehitys- ja tutkimuskohteiden kartoittaminen ja uusien tutkimushankkeiden valmistelu ja seuranta sekä alan kansainvälisen kehityksen seuraaminen ja vaikuttaminen.

Sähköjaoksen tavoitteena on kokoontua kaksi kertaa vuodessa.

Jaoksen vetäjä ja yhteystiedot:

Jari Hakala
Jari Hakala
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
puh. 050 – 474 4128
jari.hakala@hyvaep.fi

Jaoksessa juuri nyt