Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry:n hallitus

Pj. Juha Tiuraniemi, juha.tiuraniemi@hus.fi
Vpj. Juha Rantasalo, juha.rantasalo@tyks.fi

Titta Haatainen, titta.haatainen@pshyvinvointialue.fi
Tiina Jouppila, tiina.jouppila@hyvaep.fi
Lasse Kylen, lasse.kylen@pohde.fi
Mika Paananen, mika.paananen@hyvaks.fi

Sihteeri: Saara Vänskä, sihteeri@ssty.fi
Rahastonhoitaja: Pasi Keskitalo, pasi.keskitalo@ppshp.fi

Jaosvetäjät

Lääkintätekniikan jaos | Janne Ollikainen, janne.ollikainen@tyks.fi
LVI-jaos | Reetta Turtiainen, reetta.turtiainen@pshyvinvointialue.fi
Kiinteistöjaos | Titta Haatainen, titta.haatainen@pshyvinvointialue.fi
Sähköjaos | Jari Hakala, jari.hakala@hyvaep.fi
Turvallisuusjaos | Lasse Kylen, lasse.kylen@pohde.fi
Ympäristöjaos | Jani Valkama, jani.valkama@hus.fi
Toiminnallisen suunnittelun jaos | Tiina Jouppila, tiina.jouppila@hyvaep.fi
Sisäilmajaos | Sara von Hertzen, sara.von.hertzen@hus.fi