Turvallisuusjaos

Turvallisuusjaos2021-11-29T13:25:06+02:00

SSTY:n turvallisuusjaoston toiminta

Turvallisuusjaoston toiminnan tavoitteena on lisätä ja ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuutta ja jatkuvuudenhallintaa. Tavoitteena on saada sosiaali-ja terveydenhuollon sekä hyvinvointialueiden johdon tueksi riittävä määrä turvallisuuden ja jatkuvuudenhallinnan osaamista sekä edistää hyvien käytäntöjen ja toimintojen yhdenmukaistamista hyvinvointialueilla ja valtakunnallisesti. Jaostossa jaetaan olemassa olevaa tietoa, laaditaan uutta ohjeistusta ja järjestetään opintomatkoja, seminaareja ja koulutusta turvallisuuden eri osa-alueiden tarpeisiin.

Jaostoon kuuluu päätoimisia sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuden ammattilaisia, joita ovat esim. turvallisuuspäälliköt ja -suunnittelijat. Tämän lisäksi jäsenissä on turvallisuustyötä muun toimen ohessa tekeviä asiantuntijoita. Jaosto pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan lainsäädäntöön ja toimintamalleihin eri kanavien avulla.

Jaoksen vetäjä ja yhteystiedot:

Lasse Kylen
Lasse Kylen
lasse.kylen@ppshp.fi

Jaoksessa juuri nyt

Go to Top