SSTY:n Sisäilmajaoksen toiminta

Sairaaloissa kärsitään muiden julkisten rakennusten tavoin sisäilmaongelmista, mutta toisaalta sairaalarakennukset eroavat teknisiltä ominaisuuksiltaan monista muista yleisistä rakennustyypeistä. SSTY:n sisäilmajaos on perustettu edistämään tiedonvaihtoa ja jakamaan parhaita käytäntöjä sairaalakiinteistöjen sisäilmaongelmien ratkaisemisessa ja pidemmällä aikavälillä niiden vähentämisessä.

Jaoksen toiminta on käynnistynyt vuoden 2021 aikana. Jatkossa tarkoitus on järjestää 3-4 tilaisuutta vuodessa, joista osa etäyhteyksin ja osa paikan päällä.

Jaoksen vetäjä ja yhteystiedot:

Sara von Hertzen

sara.von.hertzen@hus.fi

Jaoksessa juuri nyt