Toiminnallinen suunnittelujaos

Toiminnallinen suunnittelujaos2023-01-09T22:27:19+02:00

SUUNNITTELUKOORDINAATTORIT – LINKKI LOPPUKÄYTTÄJIEN JA SUUNNITTELIJOIDEN VÄLILLÄ

Toiminnallisen suunnittelujaoksen synty ajoittuu 2000-luvun puoliväliin, jolloin ensimmäistä kertaa kutsuttiin eri sairaaloissa toimineet suunnittelukoordinaattorit yhteiseen tapaamiseen. Silloin jo oli toistakymmentä eri nimikkeillä olevia, hoitotyön taustan omaavia asiantuntijoita, jotka työskentelivät rakennushankkeissa, mutta tehtävät vaihtelevat sisällöltään eri sairaaloissa. Yhteistä kaikille tätä työtä tekeville on, että he kykenevät toimimaan koordinaattoreina, välittäjinä, tulkkeina, selittäjinä arkkitehtien ja loppukäyttäjien välillä laajan hoitotaustan ja rakennushankkeiden prosessin tuntemisen perusteella. Terveydenhuollon ja sairaanhoidon kehittymisen myötä he ovat perehtyneet prosessien kehittämiseen, näyttöön perustuvaan suunnitteluun ja terveydenhuollon tulevaisuuden tilatarpeisiin.

Toiminnallisen suunnittelujaosto on laajasti verkostoitunut ja järjestää jäsenilleen tapaamisia ja koulutusta 3-4 kertaa vuodessa. Vilkasta keskustelua käydään yhteisistä asioista tapaamisissa sekä myös sähköpostitse. Julkisen sektorin terveydenhuollon huonetilojen yhtenäistämiseksi jaosto käynnisti vaatimusten hallinta – ja huonekortti järjestelmän kehittelyn, josta on syntynyt Vahtihuonekortti-järjestelmä vuonna 2010.

Suunnittelukoordinaattorit (nimike voi olla erilainen joissain sairaanhoitopiireissä) ovat mukana suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton eri vaiheissa. Tehtäväkuvat ja toimintojen aikataulu saattaa vaihdella sairaanhoitopiireittäin, mutta alla olevassa kaavioissa on kuvattu suunnittelukoordinaattoreiden tehtäviä hankkeen eri vaiheissa.

Jaoksen vetäjä ja yhteystiedot:

Tiina Jouppila
Tiina Jouppila
tiina.jouppila@hyvaep.fi

Jaoksessa juuri nyt

Go to Top