Matkakertomus SSTY:n turvallisuusjaoston tutustumismatkasta 15.-17.5.2013

SSTY:n turvallisuusjaosto toteutti toisen yhteisen opinto- ja tutustumismatkansa
15.-17.5.2013. Matkan kohteena olivat Turun yliopistollinen keskussairaalan T-sairaala, Åland
hälso och sjukvårdiin, Ahvenanmaan itsehallintotoimet sekä merellinen toimija Länsi-Suomen
merivartiosto. Matkalle osallistui 18 jaoston jäsentä aina Rovaniemeltä Ahvenanmaalle.

Lue matkakertomus (pdf-tiedosto 2 Mt)