HUONEKORTISTA VAATIMUSTENHALLINTAAN

Suomen Sairaalateknisen yhdistyksen Toiminnallinen suunnittelu – jaos on kehittänyt keskitetysti
verkossa toimivan Vahti-järjestelmän sairaalahankkeitten toiminnallisten vaatimusten hallintaan.
Kehitystyö tehtiin eri sairaanhoitopiireissä käytössä olevien huonekorttien pohjalta yhteistyössä
keskeisten sairaalasuunnittelijoiden ja aiemmin huonekortteja täyttäneiden käyttäjien kanssa.
Ohjausryhmänä kehitysprojektissa toimi SSTY:n hallitus ja teknisenä konsulttina Tietosund.

Vahti ohjaa ja opastaa käyttäjää kirjaamaan toiminnan tarpeet suunnitteluprosessin kannalta
optimaalisella tavalla. Vaatimukset jakautuvat hanke- ja tilakohtaisiin ja kirjaukset täsmentyvät
hankkeen edetessä. Vahdissa huonekortin tilanimikkeistö on yhtenäistetty sairaanhoitopiirien
käytössä olevien tilanimikkeiden pohjalta ja huonekortin suunnittelualakohtainen sisältö noudattaa
vakiintunutta nimikkeistöä. Vahti-järjestelmään on laadittu yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa
tyyppihuonekortteja, joita on mahdollisuus kopioida ja muokata edelleen. Yhtenäinen sisältö ja
tyyppikortit luovat pohjan yhteisten hyvien käytäntöjen kehittämiselle.

Vahti järjestelmässä vaatimustieto tallennetaan tietokantaan. Tämä mahdollistaa monipuoliset
hakutoiminnot sekä raportoinnin ja vertailun. Tulevaisuudessa järjestelmää on mahdollista hyödyntää
myös kiinteistöjohtamisessa ja ylläpidossa.

Työkalu on kehitetty julkishallinnon sairaaloiden rakennushankkeiden käyttöön.

Lisätietoja Vahti-järjestelmästä antaa
Jani Saine, DI, Tietosund
e-mail: jani.saine@tietosund.fi
gsm: 050 – 3555 467

 

 

vahti logo