Etunimi Sukunimi Yritys
Jukka Aaltolaine HUS Kiinteistöt Oy
Johannes Aho Gravicon Oy
Jukka Aho Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Sanna Ahola Pohjanmaan hyvinvointialue
Toni Ahola Pohjanmaan hyvinvointialue
Tuomo Ahola Oy Apotti Ab
Mirko Ahonen Maakuntien tilakeskus Oy
Johanna Aitamurto Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymä
Ville Alanen Granlund Oy
Mika Alen Ramboll Finland Oy
Antti Alho Nordic Healthcare Group
Kristian Andsten Oy Apotti Ab
Tuomas Arnala Arkkitehtitoimisto Tähti-set Oy
Anssi Aro Etelä-pohjanmaan hyvinvointialue
Heli Arola Satasairaala
Sampsa Aronen THTmed Oy
Jari Asikainen Pohjois-Karjalan hyvinvointialue/Rakennuttamispalvelut
Pirjo Asikainen Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Mikko Asumaniemi Delfoi Oy
Lasse Autio Hitachi Energy Finland Oy
Mika Avela Uki Arkkitehdit
Nina Blomqvist PHHYKY
Ingemar Borgman HUS Tilakeskus
Martin Boyadgian AW2 Architects Oy
Ulla Brunholm AW2 Architects Oy
Saara Damski Pohjois-Savon hyvinvointialue, Tilahallinta
Riku Ehrukainen Lapin hyvinvointialuea
Samir Elhazzaz HUS Kiinteistöt
Hannu Enola Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Jyrki Försti Pirkanmaan hyvinvointialue
Liisa Haakana KHSHP
Rauli Haanpää Are Oy
Kari-Matti Haapala Satakunnan hyvinvointialue
maija haapala Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
Katja Haapamäki Jensen Hughes
Erno Haapio Granlund Tampere Oy
Titta Haatainen PSHVA
Antti Haataja Pohjois-Savon hyvinvointialue
Mika Haikarainen Ramboll Finland Oy
Reima Haiminen HUS Kiinteistöt Oy
Jari Hakala Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Timo Hakala Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Anssi Hakarinne Integrated Healthcare design Oy
Kauko Halmetoja Pohde Uudisrakentaminen
Antti Halonen Insisinööritoimisto Tauno Nissinen Oy
Sanna-Mari Hardwick Varsinais-Suomen hyvinvointialue / TYKS
Tapio Harjanne Insinööritoimisto EcoPlan Oy
Erkka Harju-Säntti Granlund Pohjanmaa Oy
Lauri Harma Sitowise Oy
Liisa Harmoinen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pauliina Haro Maakuntien tilakeskus Oy
Pekka Hattunen Algol Trehab Oy
Kimmo Hautamäki UKI Arkkitehdit Oy
Tiitus Haverinen Granlund
Arja Heikinheimo
Heli Heikkilä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue POHDE OYS
Petri Heikola Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Kari Heini Caverion Suomi Oy
Anu Heininen Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy
Simo Heininen Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy
Kimmo Heino Algol Trehab Oy
Ilkka Heinonen HUS Kiinteistöt
Irma Heinonen Kanta-Hämeen hyvinvointialue/Lääkintätekniikka
Pasi Heinonen Etelä-Karjalan Hyvinvointialue
Jussi Heiskanen High Metal Oy
Toni Helander Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP)
Mikko Helanto HUS Kiinteistöt Oy
Riikka Heldán Arkkitehtitoimisto Tähti-set Oy
Susanna Hellberg HUS tilakeskus
Tomi Henttinen Gravicon Oy
Henna Hietainen Pohjois-Savon hyvinvointialue
Markku Hietakangas Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Jar Hietanen HUS KIINTEISTÖ OY
Soili Hietasola-Husu Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Pasi Hiltunen Varsinais-Suomen Hyvinvointialue
Lasse Himmanen HUS KIINTEISTÖT OY
Johanna Hinkka AW2 Architects Oy
Jorma Hirvonen HUS Kiinteistöt Oy
Hannu Hoffren 3D Talo Finland Oy
Mikko Hollmén Lujatalo Oy
Kurt Holm Granlund Oy
Ville Holopainen NHG Finland Oy
Otso Holttinen Delfoi Oy
Mikko Honkala Pohde / Uudisrakentaminen
Päivi Honkanen VSSHP /Tyks
Johan Huber Sitowise Oy
Paulus Huhtala A-Insinöörit Oy Lappi
Sara Hukka Raami Arkkitehdit Oy
Janna Huolman HUS Kiinteistöt Oy
Joni Huolman HUS Kiinteistöt Oy
Ilkka Huuskonen HUS Kiinteistöt Oy / rakennuttaminen
Antti Hyökki HUS Kiinteistöt Oy
Sasu Hälikkä Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
Pasi Hämäläinen HUS Tilakeskus
Jussi Hänti Satakunnan hyvinvointialue
Johanna Härkönen Granlund Joensuu Oy
Topi Iivonen HUS Kiinteistöt Oy Rakennuttaminen
Jari Ilves Keski-Suomen hyvinvointialue
Kati Romakkaniemi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Harri Iskala Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Salla Itäaho HUS
Jussi Jaakkola Pirkanmaan Hyvinvointialue
Kristian Jaakkola Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Olli-Pekka Jantunen Granlund Kuopio Oy
Pauli Jantunen Gravicon
Pirjo Jantunen Motiva Services Oy
Sami Jarke HUS KIINTEISTÖT OY
Aleksandra Jastrzebska Granlund Saimaa Oy
Katri Jokio A-Insinöörit Teollisuus- ja talotekniikka Oy
Timo Jokivuori Integrated Healthcare Design Oy
Sanna Jokkala Lapin hyvinvointialue
Esa Jolkkonen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Janne Jortikka Sarlin Oy Ab
Tiina Jouppila EPSHP
Simo Joutsen A-Insinöörit Teollisuus- ja talotekniikka Oy
Jarkko Jäntti Keski-Suomen hyvinvointialue
Mari Jäntti Granlund Kuopio Oy
Hanna Järvinen Tuomi Logistiikka Oy
Jyrki Jääskeläinen Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy
Santeri Jääskeläinen Varkauden kaupunki
Keni Kaarla HUS Kiinteistöt Oy / Turvapalvelut
Tiia Kaijalainen Granlund Oy
Jukka Kaikkonen Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tuomas Kaita Projektivisio Oy
Jarmo Kakko Granlund Oy
Susanna Kalkkinen Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
Anna-Riitta Kallinen ARKCON
Masi Kallio Granlund Oy
Mika Kallio HUS Kiinteistöt Oy
Mervi Kallioinen Päijät-Hämeen Hyvinvointialue
Jukka Kamula Soite
Jukka Kangas Ramboll
Ari Karhunen Istekki Oy
Juhana Kari Caverion Suomi Oy
Raimo Karjalainen Kanta.Hämeen keskussairaala
Senja Karjalainen Granlund, Kuopio
Simo Karjalainen Hemsö Suomi Oy
Anssi Karkkulainen Projektivisio Oy
Timo Karppinen Kainuun hyvinvointialue / Tele- ja turvajärjestelmäpalvelut
Juha Kataja HUS Tilakeskus
Katariina Kauppila Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Tomi Kauppinen HUS, konsernihallinto
Jarko Keivaara Pirkanmaan hyvinvointialue
Miikka Keski-Säntti Nordic Healthcare Group
Pasi Keskitalo SSTY Hallitus
Jorma Ketola HUS
Arja Kettumäki Helsingin kaupunki, SOTE, psyde
Riitta Kiijärvi HUS KIINTEISTÖT OY
Aki Kilpijärvi Granlund Turku Oy
Aki Kinnunen Keski-Suomen hyvinvointialue
Laura Kinnunen Elomatic Oy
Mika Kiuttu Sarlin Oy Ab
Kirsti Kivelä Pirkanmaan hyvinvointialue
Marjo Kivi Avaava Oy
Osmo Knaappila Maakuntien tilakeskus Oy
TERO KOIVISTO VMP-interior Oy
Erja Koivula Avaava Oy
Kirsi Koivumäki-Jaatinen HUS Kiinteistöt Oy
Anna Kojo Granlund Saimaa Oy
Anu Kokkonen HUS Tilakeskus
Mika Kokkonen Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Jukka Kolehmainen Granlund Kuopio Oy
Jyri Kolehmainen Varkauden kaupunki
Tiina Komulainen Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
Henna Konttinen Delfoi Oy
Juha Konttinen SDH Engineers Oy
Jussi Kontturi Pohjanmaan hyvinvointialue
Krista Kopola HUS Tilakeskus
Marko Koponen TYKS
Anne Korhonen Lapin hyvinvointialue
Heljä Korhonen Ramboll Finland Oy
Jari-Pekka Korhonen HUS Kiinteistöt Oy
Maria Korin VSSHP/Varha
RISTO KORKIA-AHO Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Seinäjoki
Topi Korpela Granlund Oy
Pasi Korte Maakuntien tilakeskus Oy
Toni Kortelainen Siun sote
Petri Korventausta Granlund Tampere Oy
Kyösti Koskela Keski-Suomen hyvinvointialue Sairaala NOVA
Titta Koski Satasairaala
Antti-Jussi Koskinen Satakunnan hyvinvointialue
Kalle-Heikki Koskinen Sitowise Oy
Ilkka Kostamo HUS Kiinteistöt Oy
Riina Kotaviita Helsingin kaupunki/ Tilapalvelut
Antti Kovanen Hus Kiinteistöt Oy
Alexander Kozlov HUS Kiinteistöt Oy
Jouko Kuisma Nordic Healthcare Group
Netta Kuisma HUS Kiinteistöt Oy
Markku Kukkola HUS Kiinteistöt Oy
Atro Kulman Fimlab Laboratoriot oy
Isto Kuolimo Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Anssi Kuosmanen Niuvanniemen sairaala
Timo Kurkela Ramboll
pekka kurvinen Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy
Markus Kuusela Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
Päivi Kuusela-Louhivuori HUS
Tommi Kuusisto Commscope Solutions Finland Oy
Ville Kuusniemi Granlund Oy
Mika Kvist Hemsö
Lasse Kylen Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialue
Agu Külm AW2 Architects Oy
Jouni Kynsijärvi Pohde – Oys
Marika Kyrklund Maakuntien tilakeskus
Jani Kämppi HUS Tietohallinto
Jyrki Kämäräinen Granlund Kuopio Oy
Antti Kärnä Granlund Oy / Sairaala
Menna Kärnä Pohjois-Savon hyvinvointialue
Niko Laakkonen Delfoi Oy
Joel Laakso HUS Kiinteistöt Oy
Jari Lahtinen HUS Kiinteistöt Oy
Jyrki Lahtinen Ramboll Finland Oy
mika lahtinen kanta-hämeen hyvinvointialue
Antti Laine Siemens Healthcare Oy
Ari-Pekka Laine Satakunnan hyvinvointialue
Into Laine HUS Konsernipalvelut, tietohallinto
Maria Laine UKI-arkkitehdit
Antti-Heikki Laitinen HUS Kiinteistöt
Esko Laitinen Granlund Oy
Jari Laksela HUS Kiinteistöt Oy, projektipalvelut
Eeva Lammi Varha
Toni Lammi AFRY Buildings Finland Oy
Pekka Lappalainen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Roope Lappalainen Maakuntien tilakeskus
Jukka Latvala Maakuntien tilakeskus Oy
Hannu Laurila HUS-Kiinteistöt Oy
Jani Lauttanen Omahäme
Sari Lehtikangas Raami Arkkitehdit Oy
Olli Lehtonen Satasairaala / Tekninen keskus
Joonas Lehtovaara A-insinöörit
Jarkko Leinonen Hemsö Suomi Oy
Risto Leinonen Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Ira Leiviskä Tuomi Logistiikka Oy
Sami Lievonen Granlund Oy
Marko Liikamaa Istekki Oy
Sanna Lilja HUS Tietohallinto
Patrik Lindberg HUS Kiinteistöt Oy
Juha Lindholm Varsinais-Suomen Hyvinvointialue
Pasi Lindholm Granlund Oy
Bo Lindström Landskapets fastighetsverk
Ralf Lindström Granlund Oy
Vesa Lindström HUS Kiinteistöt Oy
Sami Linkovesi HUS Kiinteistöt Oy
Anna Lohilahti Lukkaroinen Arkkitehdit Oy
Mirka Lohva Pohde
Sami Loimas Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy
Ella Lonka Oy Apotti Ab
Risto Loppi Etelä-Pohjanmaan hyvinvontialue, Seinäjoen Keskussairaala
Pekka Louhemäki HUS Kiinteistöt Oy
Lauri Louhi Granlund Turku Oy
Taru Lukkonen HUS Tilakeskus
Anu Lumimäki Lapin hyvinvointialue
Anssi Luoma Satakunnan sairaanhoitopiiri / Satakunnan hyvinvointialue
Pasi Luoma Keski-Suomen hyvinvointialue
Petri Luoma Pohjanmaan hyvinvointialue
Tiina Luomala HUS Tilakeskus
Timo Luomaranta Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo
Anni Luoto Granlund Oy
Benjam Lytz Granlund Oy
Harri Lång HUS Kiinteistöt Oy
Juha Långström Granlund Oy
Marja Lähde Vetrospace Oy
Tero Lähivaara Pohjois-Savon hyvinvointialue
Hannu Lähteenmäki HUS-yhtymä
Tommi Läärä Projektivisio Oy
Tea Löppönen HUS-Kiinteistöt Oy
Ari Maaninen Maakuntien tilakeskus Oy
Timo Malinen Caverion Suomi Oy
Antti Mannermaa Ramboll Finland Oy
Paula Martikainen Pohjois-Savon hyvinvointialue
John McCarthy HUS Kiinteistöt Oy
Heini Mensio Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
Terhi Metsola Pohjanmaan hyvinvointialue
Simo Miekkoja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite
Jarno Mielikäinen Ramboll Finland Oy
Raija-Liisa Miesmaa UKI Arkkitehdit Oy
Timo Miikkulainen Varha
Toni Mikkola Granlund Oy
Mikko Moilanen Ramboll Finland Oy
Ossi Moilanen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Petri Moisio HUS Tilakeskus
Kauro Mulari KHSHP / Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Joseph Mulcahy Harris Kjisik Arkkitehdit
Iiro Mursula Granlund Turku Oy
Kati Mustonen HUS Kiinteistöt Oy
Antti Myllykangas Länsi-Pohjan keskussairaala
Päivi Myllylä Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy
Mikko Myyryläinen Caverion Suomi Oy
Toni Mäki-Kala Vanhan Vaasan sairaala
Heidi Mäkinen Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy
Lasse Mäkinen Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Jukka Mäkitalo Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Hannu Mänty Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Maria Mäntylä VSSHP/Varha; kiinteistöpalvelut/Bildo
Juha Märsy UKI Arkkitehdit Oy
Juhani Narko Sitowise Oy
Ilkka Nenonen HUS Tietohallinto
Antti Neuvonen IISY Oy
Jani Nevalainen Granlund Oy
Noora Nevalainen HUS Kiinteistöt Oy
Pekka Nevanperä Soite
Jaakko Niemelä Granlund Oy
Jussi Niemi Maakuntientilakeskus
Jani Nieminen Busch Vakuumteknik Oy
Maiju Nieminen A-insinöörit
Hannu Niskanen Lapin hyvinvointialue
Miro Nissinen Istekki Oy
Priit Nukka Fimlab Laboratoriot Oy
Petteri Nummi Pirkanmaan hyvinvointialue / Tays
Tiina Nummikoski TYKS / Tilahallinta
Timo Nurmi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Stefan Nygård Pohjanmaan hyvinvointialue
Jouni Ojala Granlund
Milla Oksa Suomen Terveystalo
Arto Ollikainen Pohde / Oys2030
Janne Ollikainen Varha
Tomi Oravainio Harris-Kjisik Arkkitehdit
Juho-Pekka Orjala Keski-Pohjanmaan Hyvinvointialue Soite
Noora Paajanen Uki Arkkitehdit oy
Mika Paananen Keski-Suomen hyvinvointialue
Jukka Paappanen Pohjois-Savon hyvinvointialue
arto paaso caverion suomi oy
Mikael Paatela Arkkitehtitoimisto Paatela
Vesa Paju Delfoi Oy
Risto Pajunen Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Pekka Pajuniemi Granlund Pohjanmaa Oy
Toni Pakkala Arkkitehtitoimisto Tähti-set Oy
Joni Partanen Pohjois-Savon hyvintointialue
Tomi Patjas Ramboll Finland Oy
Emilia Pekkala Lapin hyvinvointialue
Matti-Juhani Pekkanen 3D Talo Finland Oy
Pasi Pellinen Granlund Kuopio Oy
Harri Peltonen Pirkanmaan hyvinvointialue / Valvomo- ja turvapalvelut
Timo Peltoniemi HUS Tilakeskus
Jussi Pennanen HUS Kiinteistöt Oy
Juuso Peri Are Oy
Sami Perkko Projektivisio Oy
Marita Perälä HUS Kiinteistöt Oy
Henry Pesonen Nordic Healthcare Group
Hanna Petäjä VSSHP Kiinteistöpalvelut
Ville Piekkari HUS Kiinteistöt Oy
Mika Pihl Satakunnan YH- Rakennuttaja Oy
Aki Piirainen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue / Uudisrakentaminen
Anja Piispanen Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Riitta Pikkuhookana Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
Ville Pitkänen Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Ville Pohjalainen Sitowise Oy
Antti Pohjonen Granlund Oy
Annika Pokela Arkkitehtitoimisto Tähti-set Oy
Jyrki Polvinen Granlund Rovaniemi Oy
Stana Porvali Maakuntien tilakeskus Oy
Teemu Puuronen Granlund Oy
Aila Puusaari Granlund Oy
Antti Pyydönniemi HUS Kiinteistöt Oy
Tero Pyykkö HUS Kiinteistöt Oy
Hannu Päivärinta Keski-Suomen hyvinvointoalue
Jouni Pääkkönen Maakuntien tilakeskus Oy
Jaakko Rahola A-Insinöörit Teollisuus- ja talotekniikka Oy
Marjo Ramela Varha (VSSHP) / Suunnittelu ja rakennuttaminen
Pekka H. Ranta Ramboll Finland Oy
Sari Ranta HUS
Hannu Rantala HUS Kiinteistöt Oy
Mika Rantamäki RTV Yhtymä Oy
Markku Rantanen Robert Bosch Oy
Juha Rantasalo Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Jussi Rapeli Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Seppo Rautiainen Lapin sairaanhoitopiirin ky / Lapin keskussairaala
Tapio Rautiainen HUS Kiinteistöt Oy
Tomi Repo Sitowise Oy
Petri Riihilä Varha
Marja Riihimäki Pirkanmaan hyvinvointialue / Rakennuttaminen
Eeva Rikkilä-Kettunen OmaHäme/Kanta-Hämeen keskussairaala
Esa Rinta-Jaskari Pirkanmaan hyvinvointialue
Veli-Matti Rintaniemi GRANLUND POHJANMAA OY
Petri Riskula VKS Kunnossapito, Petri Riskula
Anu Rissanen Helsingin kaupunki/ tilapalvelut
Matti Ristiharju Fimlab Laboratoriot Oy
Teuvo Ristilä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Riina Ritmala HUS Tietohallinto
Riikka Ritola-Päivärinta HUS Kiinteistöt Oy
Marko Ronkainen A-Insinöörit Oy Lappi
Jukka Rostedt Ramboll Finland Oy
Toni Rukkila Soite
Arttu Ruotsalainen VSSHP TYKS
Erno Ruotsalainen Rakennusliike Lapti Oy
Mikko Rusanen Kainuun hyvinvointialue / Tele- ja turvajärjestelmäpalvelut
Marleena Ruutiainen KYS
Timo Ryttäri Arkkitehtitoimisto Tähti-set Oy
Toni Ryynänen Ramboll Finland Oy
Jarno Rämä KymenHVA
Juha Räty Siun sote
Tero Räty Lujatalo OY
Johann Rönn VSSHP
Pasi Saantola Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Marja Saarela VSSHP
Taru Saarelainen Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy
Aki Saarinen Kanta-Hämeen keskussairaala
Kirsti Saarremaa Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialue, Seinäjoen keskussairaala
Minna Saikkonen Pohjois-Savon hyvinvointialue
Mikko Salla Hemsö Yhteiskuntakiinteistöt Oy
Niina Salmenoja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Anton Salmi Hammerglass Finland
Kristian Salmi Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy
PIRITTA SALMI Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Sami Salmi HUS Tietohallinto
Aleksi Salminen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Aleksi Salo HUS Kiinteistöt Oy
Ilkka Salo Idesco Oy
Lari Salo VSSHP/TYKS Rakennuttaminen
Sofia Salomaa Helsingin kaupunki/tilapalvelut
Teemu Salonen Granlund Oy
Ville Salonen Securitas Oy
Annukka Sandell HUS, yhtymähallinto, suuret rakennushankkeet
Christel Sarelli Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Soile Saren Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Emmi Sarjonen HUS/ Konsernihallinto
Inkeri Savela Granlund Oy
Tero Savilaakso A-Insinöörit Teollisuus ja Talotekniikka Oy
Anssi Savisaari Arkkitehtitoimisto Tähti-set Oy
Pasi Savolainen Istekki Oy
Sami Selander Kontiotuote Oy
Timo Seppälä Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Teemu Seppänen HUS Kiinteistöt Oy
Jukka Sertamo Pirkanmaan hyvinvointialue
Aleksanteri Setälä Granlund Oy
Heidi Setälä Pirkanmaan hyvinvointialue
Reijo Sihvonen Satakunnan YH-Rakennuttaja Oy
Jani Siimes SII MES Lääkintälaitehuolto
Olli Siitonen Pohjois-Savon hyvinvointialue
Leo Sillanpää HUS Kiinteistöt Oy
Jani Sinkkonen Sarlin Oy Ab
Katja Sipilä Granlund
Pirjo Sipiläinen Helsingin kaupunki/ Tilapalvelut
Carl Siren HUS Kiinteistöt Oy
VILLE SIRVIÖ Pohjois-Savon hyvinvointialue
Pilvi Sistonen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Tuomas Soisalo HUS Kiinteistöt Oy
Tuija Stambej HUS Tilakeskus
Tommi Ståhlberg HUS Kiinteistöt Oy
Jari Suhonen Feicon Oy
Risto Suojanen Granlund Tampere Oy
Ilpo Suomalainen HUS Kiinteistöt Oy
Juha Suominen Gasteam Oy Suominen
Jukka Suppola Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailma
Marko Sutinen Granlund Kuopio Oy
Heta Suutari Helsingin kaupungin sosiaali- terveys- ja pelastustoimiala
Antti Suvanto Sitowise Oy
Timo Svahn Ramboll Finland Oy
Pekka Svärd Päijät-Hämeen Hyvinvointialue
Sampo Syrjäläinen NHG Finland Oy
Anu Syrjänen Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Jari Syystö Satakunnan hyvinvointialue
Jani Säisä Granlund Kuopio Oy
Tatu Säisä 3D Talo Finland Oy
Timo Säisä KYS
Miika Taimela VSSHP KY
Kari Takala HUS Kiinteistöt Oy
Toni Tallamäki Granlund Oy
Heidi Talola Granlund Oy
Terhi Tamminen Avaava Oy
Kari-Pekka Tampio Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ilpo Tauriainen Pohjois-Savon hyvinvointialue
Minna Tauriainen Pohde
Hanna Terho HUS Kiinteistöt Oy
Jari Teronen Kanta Hämeen hyvinvointi alue
Soile Tervakangas HUS Kiinteistöt Oy, Kunnossapitopalvelu
Pasi Tervonen Secapp Oy
Veli Matti Thure Etelä-Savon hyvinvointialue
Jari Tirkkonen Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Juha Tiuraniemi HUS Kiinteistöt Oy
Hanna Tjukanov AW2 Architects Oy
Riikka-Liisa Toikka Delfoi Oy
Jaana Toivokoski HUS Kiinteistöt Oy
Aaro Toivonen HUS-yhtymä
Arto Toorikka AFRY Buildings
Tiina Toratti Uki Arkkitehdit Oy
Sami Toro Hus-kiinteistöt Oy
Ilja Tsempoi Helsingin kaupunki
Marjo Tuhkanen Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy
Lauri Tunkkari Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite
Hannu Tuomainen Pohjois-Karjalan hyvinvointialue / Siun sote
Pekka Tuomela Maakuntien tilakeskus Oy
Eikka Tuomikoski HUS
Jukka Tuominen Kanta-Hämeen hyvinvoiontialue
Pasi Tuominen HUS Tilakeskus
Hannu Tuomisto Rapal-part of EG
Reetta Turtiainen Pohjois-Savon Hyvinvointialue
Jari Turunen Granlund Kuopio Oy
Pekka Turunen Granlund Kuopio Oy
Timo Turunen Pirkanmaan hyvinvointialue
Matti Tuuttu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ville Tyni Granlund Oy
Kristiina Tynjälä Satakunnan Hyvinvointialue
Eero Tähkäpää Granlund Oy
Jari Törnqvist Lujatalo Oy
Tuomo Uimarihuhta Etelä-Pohjanmaan Hyvinvointialue
Jari Uusi-Hautamaa HUS Kiinteistöt Oy
Tuomo Uusitalo Pohjois-pohjanmaan hyvinvointialue
Markku Vaarala Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialue/ konsernipalvelut
Antti Vahvaselkä Granlund Saimaa Oy
Joni Vainio HUS Kiinteistöt Oy
Vesa Vainiotalo HUS
Jani Valkama HUS Tilakeskus, Ympäristökeskus
Maarit Valkeejärvi Pirkanmaan hyvinvointialue / Nokia avokuntoutus
Teemu Valkonen HUS
Jani Vanhala Sitowise Oy
Mirka Varis Keski-Suomen hyvinvointialue
Satu Vartiainen HUS Kiinteistöt
Jari Vehosalmi HUS-Tietohallinto / HUS-Kuntayhtymä
Sami Ventä Granlund Tampere Oy
Nina Vesterinen Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Kanta-Hämeen keskussairaala
Janne Viinikainen Istekki Oy
Erkki Viitanen Lujatalo Oy / Elinkaariliiketoiminta
Petri Vikstedt Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Jari Villanen Etelä-Karjalan Hyvinvointialue
Tomas Villikka HUS Kiinteistöt Oy / rakennuttamispalvelut
Matti Vilska VSSHP
Kai-Kristian Vimpari Granlund Pohjanmaa Oy
Mika Virkki Granlund
Jarno Virolainen Pirkanmaan hyvinvointialue
Esa Virtanen KunnallisSuomi/Suomiviesti Oy
Sami Virtanen HUS Kiinteistöt
Marko Voho Arkkitehtitoimisto Tähti-set Oy
Ville Vuorijärvi Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Ari Vuorinen Helsingin kaupunki SOTEPE
Elina Vähäkylä UKI Arkkitehdit Oy
Anne Vähämäki Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Nina Väistö AW2 Architects Oy
Valtteri Väisänen Maakuntien tilakeskus Oy
Jari Väkiparta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiiri
Tanja Välilehto HUS Tilakeskus
Hanna Wallendahr HUS Tilakeskus
Lari Warva HUS Kiinteistöt Oy
Jukka Welling Istekki Oy
Rashmi Werning Delfoi Oy
Anna Yli-Karhula Ramboll
Teppo Yli-Karro Etelä-Savon hyvinvointialue
Siru Ylinen Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talo
Johanna Ylipaavalniemi Granlund Oy
Jarkko Ylitolonen Ramboll Oy
Tuija Ylä-Rautio HUS Tilakeskus
Mikko Yrjönen Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy