Sähköjaoksen ajankohtaispäivä Helsingissä 6.-7.11.2019

Sähköjaoksen syksyn 2019 ajankohtaispäivä pidettiin 6.-7.11.-19 Helsingissä. 6.11. ABB järjesti tehdastutustumisen omana tapahtumanaan teemana sähköverkon valvontaan liittyvät asiat.

7.11. Sähköjaoksen ajankohtaispäivän aiheina oli kysyntäjousto, sammutusjärjestelmät, audiojärjestelmät, savunpoistojärjestelmät sähköautojen tuomat haasteet ja velvoitteet sairaaloille, aurinkoenergian hyödyntäminen ja magneettisilta häiriöiltä suojautuminen.

Mielenkiintoiseen päivään osallistui 32 sairaalan sähköalan ammattilaista.

 

 

Luentomateriaalit

Aurinkoenergiajärjestelmien hyödyntäminen, Ilkka Pitkänen, GreenEnergy Finland Oy (3.8 MiB)

Magneettisilta hairiöiltä suojautuminen, Eero Ajosenpää, Granlund Oy (1.5 MiB)

Savunpoistojärjestelmien toteutus – hankintarajat ja niiden yhteensovittaminen kokonaisuuteen, Antti Rinne, Granlund Oy (1.8 MiB)

SSTY sähköjaos kokoontuu Tampereella 30.1.2020

SSTY on mukana vaikuttamassa tulevan Lääkintätilojen asennusstandardin SFS 6000-7-710 sisältöön. Mikäli haluat osallistua valmistelevan SSTY-työryhmän toimintaan, ota kiireesti yhteys Jarno Virolaiseen (jarno.virolainen@pshp.fi). Työryhmä kokoontuu Tampereelle iltapäiväksi 30.1.2020.

Sähköjaoksen ajankohtaispäivä Helsingissä 13.6.2019

Sähköjaoksen kevään 2019 ajankohtaispäivä pidettiin 13.6.-19 Helsingissä. Aamupäivän luento-osuudessa kuultiin monioperaattoriverkkoihin, paloturvalliseen kaapelointiin ja lisäpotentiaalintasauksiin liittyvistä tekniikoista. Iltapäivän tehdaskierroksella luento-osuuden muodostivat aiheet sairaalakiinteistöjen roolista tulevaisuuden sähköverkoissa, sairaalasuunnittelun uudet teknologiat sekä energiavarastot (myös demoesitys). Mielenkiintoiseen päivään osallistui 22 sairaalan sähköalan ammattilaista.

 

Kuva1 Kuva2

 

Luentomateriaalit

Monioperaattoriverkot sairaalassa, lähitulevaisuuden haasteet, Tero Lepistö, Browacom Oy (0.8 MiB)

 

 

Staattisen sähkön ja ESD:n hallinta terveydenhuollossa

Toimintavarmuutta, työhyvinvointia ja kustannussäästöjä terveydenhuollon staattisen sähkön hallinnan avulla

Staattisen sähkön ja ESD:n hallinta terveydenhuollossa.

Vuoden 2019 keväällä on julkaistu AMK insinöörin Ville Kuusniemen opinnäytetyö aiheesta –  Terveydenhuollon staattisen sähkön ja ESD:n hallinta . Opinnäytetyö perustuu vuonna 2018 julkaistuun kansainväliseen IEC standardiin terveydenhuollon staattisen sähkön hallinnasta. Standardin suomenkielinen versio on SFS-EN IEC 61340-6-1: Terveydenhuollon staattisen sähkön hallinta. Tilojen yleiset vaatimukset.

Opinnäytetyön sisältöä esitellään PowerPoint esityksessä. Insinöörityössä selvitettiin staattisen sähkön ja sähköstaattisten purkausten ( ESD ) aiheuttamia vaaroja terveydenhuollossa ja tutkittiin, miten näitä vaaroja voidaan ehkäistä tai vähentää turvalliselle tasolle. Tutkittavana aineistona on ollut esim. 1350 kpl USA:ssa tapahtuneita staattisen sähkön aiheuttamia vika – ja häiriötapauksia sähkökäyttöisille lääkintälaitteille. Tämän lisäksi tarkastellaan suomessa tehtyjä  VTT:n tutkimuksia  sekä Kanta-Hämeen keskussairaalan teettämiä tutkimuksia ja havaintoja.

Työn tavoitteena oli edistää staattisen sähkön ja ESD:n hallinnan tietämystä ja sitä myöten lisätä käytännön toimia hallinnan parantamiseksi Suomen sairaaloissa. Työssä oli tavoitteena myös luoda staattisen sähkön hallinnan yleisohje terveydenhuoltoon. Opinnäytetyön liitteenä 7 on yleisohje, joka on tarkoitettu kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten luettavaksi.

Opinnäytetyön esittely (1.3 MiB)

Opinnäytetyö liitteineen (3.6 MiB)

Lisätietoa: Mika Kokkonen, mika.kokkonen@khshp.fi

 

Sähköjaoksen ajakohtaispäivä Helsingissä 31.10.2018

Suomen Sairaalatekniikan yhdistyksen sähköjaos järjesti 31.10.2018 ajankohtaispäivän Helsingissä tutustumiskohteena Helsingin Uusi Lastensairaala. Aamupäivän teoriaosuudessa kuultiin kohteen sähkösuunnittelusta vastanneen insinööritoimisto Granlund Oy:n asiantuntijoiden esitykset. Ralf Lindström kertoi hankkeesta sähkösuunnittelijan näkökulmasta sekä toiminnan varmistamisesta poikkeustilanteissa.

Pasi Poikonen esitteli kohteen sähkönjakelun ja varmistuksen toteutuksen. Uuden lastensairaalan valaistussuunnittelusta kertoi Sara Leino ja aamupäivän mielenkiintoiset esitykset huipentuivat Aki Väänäsen esitykseen kohteen tele-, turva- ja av-järjestelmistä.

Iltapäivän tutustumiskierroksista vastasi HUS:n käyttöpäällikkö Kalevi Käyhkö. Ajankohtaispäivään osallistui viisikymmentä yhdistyksen jäsentä.

Sahkojaos31102018Helsinki

Sähköjaoksen ajankohtaispäivä 30.5.2018 Kuopiossa – Luentomateriaalit

SSTY:n sähköjaos järjesti sähkötekniikan ajankohtaispäivän 30.5.2018 Kuopiossa.

Tilaisuuden luentomateriaalit ovat ladattavissa alta:

Varavoimajärjestelmien uusi innovaatio (konttiratkaisu), Tapio Wälkkilä, Eaton Power Quality Oy (0.9 MiB)

Standardien erityisvaatimuksia UPS-asennuksissa, Janne Paananen, Eaton Power Quality Oy (0.8 MiB)

Hälytysvalvontajärjestelmät (henkilöturva, lääkintälaitteet) Ari-Pekka Tenko, Ascom (2.5 MiB)

Lääkintä IT-verkon oikosulkukysymykset Insinööriopiskelija Jouko Savolainen, Granlund Oy (1.5 MiB)

Moderni paloilmoitin Solution Manager Aapo Leisiö, Siemens (1.0 MiB)

Turvallinen KYS Sairaalainsinööri Timo Säisä, KYS (2.4 MiB)

Ajankohtaista KYS:stä, Sairaalainsinööri Timo Säisä, KYS (0.1 MiB)

Kyberturvallisuus huoltovarmuuskriittisissä kohteissa Tony Sandelin, ABB Oy (1.4 MiB)

Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä 3.10.2017 Helsingissä – Luentomateriaalit

SSTY:n sähköjaos järjesti sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivän 3.10.2017 Helsingissä.

Tilaisuuden luentomateriaalit ovat ladattavissa alta:

Karolinskan opintomatkan kokemukset, Jarno Virolainen / TAYS (5.9 MiB)

Karolinska opintomatkan kokemukset – Liite 1 (0.7 MiB)

Karolinska opintomatkan kokemukset – Liite 2 (1.1 MiB)

Karolinska opintomatkan kokemukset – Liite 3 (13 KiB)

Ohjelma käytönjohtajille mittaustuloksien dokumentointia ja vikavirtasuojakytkimien testausta varten, Jussi Suomi / Martten Finland Oy (0.7 MiB)

Maakuntien Tilakeskuksen valmistelun tilannekatsaus, Olavi Hiekka / Maakuntien Tilakeskus Oy (0.4 MiB)

Hoitoalueen määritelmä, Timo Säisä / KYS (4.7 MiB)

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna, Teemu Paakkunainen / Eaton Power Quality Oy (1.1 MiB)

Koko sairaalan varmistaminen varavoimalla / onko se määräysten mukaista, Pasi Poikonen / Granlund Oy (1.2 MiB)

Suunnittelu- ja toteutusohje sairaalaympäristöön, Jarno Virolainen / TAYS (78 KiB)

Sähkömiehet Karolinskassa

Suomen Sairaalatekniikan yhdistyksen sähköjaos tutustui toukokuun puolivälissä loppusuoralla olevan Karolinskan Yliopistosairaalan rakentamiseen Karolinska Instituutin lääkintätekniikan tutkimusjohtajan Heikki Teriön järjestämällä tutustumiskäynnillä.

Tutustumiskäynti käynnistyi sairaalan rakentamisesta vastaavan Skanska Oy:n showroomista, jossa sähkömiehet saivat tietoa sanoin ja kuvin mittavan 320 000 neliömetriä sisältävän uuden ja uljaan sairaalan rakentamisesta. Karolinska on Ruotsin ensimmäinen uusi yliopistosairaalan neljäänkymmeneen vuoteen.

Iltapäivä vietettiin uuden sairaalan tekniikkatalossa sähkönjakeluun tutustuen. Karolinskaan on rakennettu kaksi sähköverkkoa eli verkot A ja B, joista kumpaakin varmistaa yhteensä kymmenen 2000 kVA:n katkeamatonta varavoimaa eli DRUPS-sähköä tuottavaa varavoimakonetta.

SSTY - Sähköjaos

Sähkömiesten vierailu käynnistyi Skanskan showroomista.

SSTY - Sähköjaos

Rakentamisen arkea.

SSTY - Sähköjaos

Ryhmä rämä suunta tämä. Armeijasta tutut komennot oli välillä hyvä muistaa, kun matkassa oli 17 sähkömiestä.

SSTY - Sähköjaos

Alaslaskuissa oli tilaa tekniikalle.

SSTY - Sähköjaos

Uuteen sairaalan tulee kahdeksan kuvantamisbunkkeria.

SSTY - Sähköjaos

Uusi pääaula on vielä rakenteilla.

SSTY - Sähköjaos

DRUPS-varavoimakoneet tuottavat katkeamatonta sähköä uuden sairaalan verkkoon.

EMC-seminaari 4.10.2016 – Luentomateriaalit

EMC-seminaari 4.10.-16

Suomen Sairaalatekniikka yhdistyksen sähkö- ja lääkintätekniikan jaoksen yhteistyössä järjestämä EMC-seminaari 4.10 Helsingissä keräsi täyden salin eli 60 henkilöä kuulemaan sähkömagneettisten häiriöiden esiintymisestä ja ongelmista sairaalaympäristöissä.

Seminaarin ohjelma koostui asiantuntijaluennoista ja päivän päätteeksi järjestetystä work shopista jossa Savonia-amk:n Osmo Miinalainen alusti aiheena: Sairaalaympäristöjen EMC-ratkaisujen ja –koulutuksen kehittäminen –hankeajatus.

Hankkeen tavoitteena on selvittää häiriöiden määrä sairaaloissa sekä panostaa koulutuksen kehittämiseen sekä mittausten pilotointiin tavoitteena kertaluonteisten häiriöiden estäminen. Mikäli hanke johtaa toteutukseen esitettiin hankkeesta laadittavan Hyvien käytäntöjen opas, jota mm. SSTY voi jakaa nettisivujensa kautta. Keskusteltiin myös mahdollisesta hankkeen kansainvälisestä ulottuvuudesta.

Todettiin keskustelun päätteeksi, että Savonia-amk:lla on hankkeeseen valmis projektiorganisaatio ja Savonia-amk koordinoi hanketta eteenpäin Osmo Miinalaisen johdolla. Hankkeen työryhmään nimettiin kokoonkutsujana Osmo Miinalainen (Savonia-amk), Ilpo Pöyhönen (SGS Fimko), Toni Viheriäkoski (Cascade Metrology), Pasi Tamminen (TTY), Mika Kokkonen (Hämeenlinnan keskussairaala), Tero Lähivaara (SSTY/lääkintätekniikan jaos) ja Jari Hakala (SSTY/sähkötekniikan jaos).

Työryhmä selvittää hankkeen kustannustasoa ja mahdollisia rahoituskanavia. Työryhmän ensimmäinen kokous pidetään 18.11.2016.

 

Tilaisuuden luentomateriaalit ovat ladattavissa alta:

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista, Jari Knuutila / Valvira (0.4 MiB)

EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit, Ari Honkala / SESKO (0.2 MiB)

Viranomaisvaatimusten vaikutus laitteisiin ja ympäristöön Lain 629/2010 ja standardien IEC 60601-1 sekä IEC 60601-1-2 näkökulma ja vaatimukset lääkintälaitteiden toimivuudelle ja turvallisuudelle, Ilpo Pöyhönen / SGS Fimko (0.4 MiB)

Lääkintälaitejärjestelmät ja toimenpidetilat sähkömagneettisten häiriöiden näkökulmasta ja häiriöproblematiikan tarkastelu, Matti Tiusanen / Eagle Engineering (0.7 MiB)

Staattisen sähkön hallinta terveydenhuollossa. Kertaluonteiset nopeat häiriösignaalit, ESD / EMI signaalinen tunnistaminen, Toni Viheriäkoski / Cascade Metrology (1.7 MiB)

Sähkön laatu, sairaalan jakeluverkoston sähkön laatu ja siihen liittyvät standardit, Jari Aalto / ARE Oy Asiantuntijapalvelut (1.7 MiB)

Sähkön laatu, Mika Sillanpää / Merus Power Dynamics Oy (1.9 MiB)

Alustus: Sairaalaympäristön EMC-ratkaisujen ja –koulutuksen kehittäminen -hankeajatus, Osmo Miinalainen / Savonia-amk Keskustellaan EMC-hankkeesta ja päätetään jatkotoimista (0.3 MiB)

Suurtaajuiset häiriöt sähkö -, heikkovirta -ja tietoliikenneverkoissa, Pasi Tamminen, Tutkija, TTY, Tampere (2.9 MiB)

 

Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivän 19.5.2016 – Luentomateriaalit

Sähköjaos järjesti Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivän Helsingissä 19.5.2016.

Tilaisuuden luentomateriaalit ladattavissa alta.

Sähkötöiden johtajan lakisääteiset velvoitteet, Esa Tiainen, Sähköinfo (0.5 MiB)

Sähköturvallisuuslain uudistaminen, Esa Tiainen, Sähköinfo (3.1 MiB)

Aliurakointi vai vuokratyövoiman käyttö, Esa Tiainen, Sähköinfo (0.2 MiB)

Sähköturvallisuuden oma-arviointi, Esa Tiainen, Sähköinfo (0.3 MiB)

Sähköturvallisuuden oma-arviointi, tarkistuslista sähköalan ammattilaisille, Esa Tiainen, Sähköinfo (0.2 MiB)

Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan, Esa Tiainen, Sähköinfo (1.8 MiB)

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät, Esa Tiainen, Sähköinfo (0.4 MiB)

Käytönjohtajan ammattitaito, mitä pitää osata ja tietää? Esa Tiainen, Sähköinfo (0.2 MiB)

Käyttö- ja huoltosuunnitelmat, Esa Tiainen, Sähköinfo (0.9 MiB)

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan, Esa Tiainen, Sähköinfo (1.4 MiB)