Suomen Sairaalatekniikka yhdistyksen sähköjaos kokoontui kahden vuoden tauon jälkeen ensimmäiseen yhteistapaamisen Jyväskylään Sairaala Novaan paikallisten järjestäjien laadittua monipuolisen ohjelman tutustumispäivään. Edellisen kerran sähköjaos oli koolla lokakuussa -21 etätapaamisen merkeissä. Jyväskylän tutustumispäivä osoitti paikanpäällä järjestettävän tapaamisen tärkeyden, sillä yhteisillä tutuilla riitti paljon keskusteltavaa myös käytäväkeskusteluissa.

Jyväskylässä oli mukana 31 henkilöä. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tekniikka käyttöpäällikkö Kyösti Koskelan johdolla oli koonnut laadukkaan ohjelman, jossa kerrottiin uuden Nova sairaalan rakentamisesta, käytettävistä sähköisistä järjestelmistä ja uuden sairaalan sähkönsyötön rakenteesta. Tutustumiskäynnillä tutustuttiin muun muassa muuntamoratkaisuihin, valvomoon ja varavoimaratkaisuun.