Staattisen sähkön ja ESD:n hallinta terveydenhuollossa

Toimintavarmuutta, työhyvinvointia ja kustannussäästöjä terveydenhuollon staattisen sähkön hallinnan avulla

Staattisen sähkön ja ESD:n hallinta terveydenhuollossa.

Vuoden 2019 keväällä on julkaistu AMK insinöörin Ville Kuusniemen opinnäytetyö aiheesta –  Terveydenhuollon staattisen sähkön ja ESD:n hallinta . Opinnäytetyö perustuu vuonna 2018 julkaistuun kansainväliseen IEC standardiin terveydenhuollon staattisen sähkön hallinnasta. Standardin suomenkielinen versio on SFS-EN IEC 61340-6-1: Terveydenhuollon staattisen sähkön hallinta. Tilojen yleiset vaatimukset.

Opinnäytetyön sisältöä esitellään PowerPoint esityksessä. Insinöörityössä selvitettiin staattisen sähkön ja sähköstaattisten purkausten ( ESD ) aiheuttamia vaaroja terveydenhuollossa ja tutkittiin, miten näitä vaaroja voidaan ehkäistä tai vähentää turvalliselle tasolle. Tutkittavana aineistona on ollut esim. 1350 kpl USA:ssa tapahtuneita staattisen sähkön aiheuttamia vika – ja häiriötapauksia sähkökäyttöisille lääkintälaitteille. Tämän lisäksi tarkastellaan suomessa tehtyjä  VTT:n tutkimuksia  sekä Kanta-Hämeen keskussairaalan teettämiä tutkimuksia ja havaintoja.

Työn tavoitteena oli edistää staattisen sähkön ja ESD:n hallinnan tietämystä ja sitä myöten lisätä käytännön toimia hallinnan parantamiseksi Suomen sairaaloissa. Työssä oli tavoitteena myös luoda staattisen sähkön hallinnan yleisohje terveydenhuoltoon. Opinnäytetyön liitteenä 7 on yleisohje, joka on tarkoitettu kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten luettavaksi.

Opinnäytetyön esittely (1.3 MiB)

Opinnäytetyö liitteineen (3.6 MiB)

Lisätietoa: Mika Kokkonen, mika.kokkonen@khshp.fi