SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014

Tapahtumapaikkana Finlandia-talo
Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki

 

PÄIVIEN OHJELMA
   
OHJELMA KESKIVIIKKONA 12.2.2014
   
  YHTEINEN OHJELMA, SALI A
9.00 – 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30 – 9.45 SSTY ry:n päivien avaus
SSTY ry:n puheenjohtaja Juha Rantasalo
9.45 – 10.15 Osaamiskeskukset osana SOTE- uudistustuksessa
Toimitusjohtaja Aki Linden, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
10.15 – 11.00 Uudistumisen haasteet taloudellisen laman ilmapiirissä
Professori Jarna Heinonen, Turun yliopisto, kauppakorkeakoulu
11.00 – 11.30 Lean – kehittäminen terveydenhuollossa
Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
   
11.30 – 12.30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
   
  SESSIO 1, SALI A
SESSIO 2, SALI B
12.30 – 13.00 Hankintalainsäädännön tulevat muutokset
Lakimies Saila Eskola, PTCServices Oy
Rakennusautomaation hyödyntäminen sairaalakiinteistöjen ylläpidossa
Huoltopäällikkö Leo Sillanpää,
HUS-Kiinteistöt Oy
13.00 – 13.30 Investoinnit julkishallinnon tuottavuuden parantajana    
Tutkimusjohtaja Heikki Teriö,
Lääkintätekniikka, Karolinska Yliopiston Sairaala
Paikkatiedon hyödyntäminen osana modernin sairaalan ICT:tä
Hankejohtaja Jouko Kuisma, Fujitsu Oy
13.30 – 14.00 Uuden rakennusalaa koskevan lainsäädännön merkitys harmaan talouden torjunnassa
Ylitarkastaja Pekka Muinonen, Verohallinto
Kommunikaatio potilasympäristössä    
Avainasiakaspäällikkö Jukka Pirinen,
Unify Communications
   
14.00 – 14.30 Päiväkahvi ja näyttelyyn tutustuminen
   
14.30 – 15.00 Meilahden sairaala-alueen kehittäminen  
Arkkitehti Salla Itäaho, HUS-Tilakeskus
Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen
yhteistyö savunpoistossa
Pelastuspäällikkö Keijo Kangastie,     
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
15.00 – 15.30 Rakentaminen potilastyön keskellä
Tekninen johtaja Håkan Knip,
Vaasan sairaanhoitopiiri
Uudet sähkömoottoritekniikat
energiasäästöjen tuojana
Markkinointipäällikkö Antti Vuorivirta, ABB FINLAND
15.30 – 15.50 Esittely SSTY ry:n sairaalabenchmarking- hankkeesta
Tutkimuksen suorittaja DI Antti Andelin
Sähkö- ja muut laitteet hoitoalueella –
pelisäännöt ja kokemukset
Sairaalainsinööri Timo Säisä,
Kuopion yliopistollinen keskussairaala  
   
16.00 – Yhdistyksen vuosikokous
16.30 – 17.30 Cocktail-tilaisuus näyttelytilassa
19.00 – Juhlaillallinen Finlandia-talo, Piazza, sisäänkäynti ovet M4 / K4
   
 
OHJELMA TORSTAINA 13.2.2014
   
  YHTEINEN OHJELMA, SALI A
   
  Aamukahvi
9.00 – 9.30 Design sairaalamaailmassa – designsairaala maailmassa
Professori Hennu Kjisik, Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto
   
  SESSIO 1, SALI A
SESSIO 2, SALI B
9.30 – 10.00 Modernit opastustekniikat sairaalassa
Toimitusjohtaja Janne Haverinen,
IndoorAtlas
Lääkintälaitejärjestelmien häiriösieto
toimenpidetiloissa
Johtava asiantuntija Ilpo Pöyhönen,
SGS Fimko Oy
10.00 – 10.30 Uusiutuvien energiamuotojen
hyödyntämisestä kiinteistössä
Energia- ja ympäristöosaston johtaja
Ville Reinikainen, Granlund Oy
Tietojen keruu kiinteistötietojärjestelmiin rakennushankkeissa  ja niiden
hyödyntäminen huoltokirjassa
Myyntijohtaja Hannu Tuovinen,
Granlund Oy
10.30 – 11.00 Mallihuoneet sairaalasuunnittelun apuna
Suunnittelukoordinaattori Senja Karjalainen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Sairaala- ja lääkintälaitteiden päivitetty
nimikkeistö
Projektipäällikkö Mervi Savolainen, SaiLab
11.00 – 11.30 Kestävä kehitys sairaalassa ja jätehuollon tehostaminen
Sairaalainsinööri Esa Särkimäki,
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. Ammattimaista käyttäjää koskevat keskeiset vaatimukset
Ylitarkastaja Jari Knuuttila, Valvira
   
11.30 – 12.30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
   
  YHTEINEN OHJELMA, SALI A
12.30 – 13.00 Turvallisuus ja riskienhallinta sairaalassa
Turvallisuuspäällikkö Aaro Toivonen, HUS-Kiinteistöt Oy
13.00 – 13.45 Sisäympäristöprosessit HUS:ssa
Sisäilma-asiantuntija Marja Kansikas, HUS-Kiinteistöt Oy
Paneelikeskustelu sisäympäristökysymyksistä
Osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila, HUS
Professori Kari Reijula, Työterveyslaitos
Teknillinen johtaja Juha Rantasalo, TYKS
13.45 – 14.00 Päivien päätös
Puheenjohtaja