SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT KUOPIOSSA 10.-11.2.2016

Tapahtumapaikkana Kuopion Musiikkikeskus Kuopionlahdenkatu 23, 70100 Kuopio

PÄIVIEN OHJELMA
OHJELMA KESKIVIIKKONA 10.2.2016
YHTEINEN OHJELMA, Konserttisali
9.00 – 9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.30 – 9.45 SSTY ry:n päivien avaus
SSTY ry:n puheenjohtaja Juha Rantasalo
9.45 – 10.15 Sote-uudistuksen mahdollisuudet
Sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
10.15 – 11.00 Kiinteistöjen omistus- ja ylläpidon organisointi sote-uudistuksessa
Hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka, Valtiovarainministeriö
11.00 – 12.30 Innovaatioihin ja uusiin tuotteisiin tutustuminen näyttelyalueella
11.30 – 12.30 Lounas
SESSIO 1, Konserttisali
SESSIO 2, Kamarimusiikkisali
12.30 – 13.00 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uudistusohjelman organisointi rakennushankkeen näkökulmasta
Kiinteistöjohtaja Mikko Hollmen,
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
Poistumisturvallisuuden merkitys ja toteuttamiskeinot sairaaloissa ja käytännön toteutuksen malleja KYS:ssä
Vanhempi opettaja Jani Jämsä, Pelastusopisto
Turvallisuuspäällikkö evp. Hannu Hoffren, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
13.00 – 13.30 Rakentamisen laadunvarmistus
Aluejohtaja Jyrki Reinikainen,
Senaatti-kiinteistöt Itä-Suomen alue
Savunpoisto hoitolaitoksissa
Turvallisuusasiantuntija, DI Samuli Heikkilä,
L2 Paloturvallisuus Oy
13.30 – 14.00 Allianssimalli Kainuun keskussairaalassa
Projektipäällikkö Terho Pekkala,
Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon ky
Uuden teknologian hyödyntäminen sairaaloiden henkilöturvajärjestelmien toteutuksessa
Toimitusjohtaja Sami Herrala, 9Solutions Oy
14.00 – 14.30 Kahvi ja näyttely, pientä purtavaa
14.30 – 15.00 Kuntahankinnat julkisten hankintojen
toteuttajana
Hankinta-asiantuntija Kimmo Vuorela,
KL-kuntahankinnat Oy
Valtakunnallinen viranomaistietojärjestelmä Erica sairaaloissa – mitä vaaditaan sairaalan kiinteistöltä ja infralta
Erityisasiantuntija Markku Saarinen,
Sosiaali- ja terveysministeriö
15.00 – 15.45 Talotekniikan laadun parantaminen vastaanotto- ja käyttöönottoprosessissa
Johtava asiantuntija Timo Mälkönen,
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Rakenna tulevaisuuden sairaalan kommunikaatioratkaisut kustannustehokkaasti ilman kuparia
Myyntipäällikkö Robert Ek, Nylund Group
15.50 – Yhdistyksen vuosikokous
18.30 –
24.00
Get together buffet party Scandic Hotel Kuopiossa
Tanssimusiikkia
OHJELMA TORSTAINA 11.2.2016
YHTEINEN OHJELMA, Konserttisali
8.30 Aamukahvi
9.00 – 9.30 Aamukevennys
SESSIO 1, Konserttisali
SESSIO 2, Kamarimusiikkisali
9.30 – 10.00 Tietomallit suunnittelussa ja ylläpidossa
Kehitysjohtaja Tomi Henttinen,
Gravicon Oy
Miten hallitsen poikkeamatilanteet
sairaalassa – teknisen päivystyksen ja varallaolon ratkaisut
Yksikön esimies Tero Järvinen, Servica
10.00 – 10.30 Suunnittelun lähtötiedot hallintaan rakennusprojektin alussa
Suunnittelukoordinaattori, Kirsti Saarremaa
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Tulevan standardoinnin vaikutus leikkaussalitekniikkaan
Kehitysjohtaja, D.Sc. (Tech.) Kim Hagström,
Halton Oy
10.30 – 11.00 Onko led-valaistus kustannustehokas valaistusratkaisu sairaalassa?
Suunnittelupäällikkö Jouni Palmu,
Sweco Talotekniikka Oy
Valviran ja sairaaloiden lääkintälaitehuollon yhteistyön kehittäminen
Tarkastaja, Tuomo Aarnikka, Valvira
11.00 – 11.30 Jäähdytysten toteutukset sairaaloissa
Toimitusjohtaja, DI Anssi Pesonen,
Granlund Joensuu Oy
Häiriöttömän sairaalatoiminnan turvaaminen kiinteistöpalvelutehtävissä
Kiinteistöpalvelupäällikkö Jukka Hakkila,
HUS-Kiinteistöt Oy
11.30 – 12.30 Lounas ja näyttelyyn tutustuminen
YHTEINEN OHJELMA, Konserttisali
12.30 – 13.15 Sairaalan teknisen ylläpidon ulkoistuksen uhat ja mahdollisuudet
Juha Rantasalo puheenjohtajana. Paneelin jäsenet:
LVIS-käyttöhenkilökunnan edustaja (käyttöpäällikkö Juhani Kettunen PPSHP/sairaalainsinööri Juhani Jauhiainen PSHP), kaupallinen johtaja Ville Tamminen
Caverion Oy
13.15 – 13.45 Sairaaloiden sisäilmaongelmat ja korjaustoimien vaikuttavuus
Tekn. yo Mikko Närvänen
13.45 – 14.15 Sairaalatekniikan päivien päätös,
Puheenjohtaja SSTY ry