Opinnäytetyö: Ilmanvaihtojärjestelmän suodattimien vertailu mittausten perusteella

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN SUODATTIMIEN VERTAILU MITTAUSTEN PERUSTEELLA

Kariaho, Sami
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Rakentamisen ja talotekniikan koulutusohjelma
Huhtikuu 2018
Ohjaaja: Heinonen, Jarkko ja Sandberg, Esa
Sivumäärä: 64
Liitteitä: 19
Asiasanat: Sairaala, Ilmanvaihto, Suodatin

Opinnäytetyössä tutkittiin eri valmistajien ilmanvaihtojärjestelmiin tarkoitettuja suodattimia ja tavoitteena oli löytää laadulliset perusteet Varsinais-Suomen sairaan-hoitopiirin (VSSHP) hankintaosastolle suodattimien kilpailutusta varten.

Työssä etsittiin kirjallisuudesta tietoa suodatuksen alkuajoista jotta saatiin perspek-tiiviä siihen mistä on lähdetty ja miksi ja mihin ollaan tultu. Lisäksi työssä käsiteltiin erilaiset suodatusmekanismit jotka vaikuttavat erilaisten suodattimien kykyyn erottaa ulkoilmasta erilaisia hiukkasia. Työssä käsiteltiin myös uusimpia innovaatioita suo-datinmateriaalien osalta.

Lataa opinnäytetyö TÄSTÄ.

SSTY, LVI Jaoksen kokous 11.9. Tampereella My Optimal Hospital Konferessin yhteydessä

LVI-jaoksen kokous

Kokous 11.9. – 13.9.Tampereella

 

Kokous 11.9. klo 13-15

Aiheet

 • valurautaviemärit muoviksi?, Juha Nurkkala HUS
 • eristyshuoneiden sulkutilojen ilmanvaihto / standardi vrs. mittaukset ja tulokset, Sasu Karkiainen AX
 • Hallituksen rahoituksella tehtävien lopputöiden / projektitöiden esittely ja keskustelu sisällöstä, vastuuhenkilöistä ja toteuttajista
  • Kaasuohjeen päivitys, SSTY Vastuuhenkilö Jouko Ryynänen, Työn ohjaaja Jukka Hakkarainen, Timo Kurkela, Metropolia
  • “Uusiutuvien energioiden hyödyntäminen sairaaloissa”, Uusi aihe, Vastuuhenkilöt/tekijät haussa.
 • Jaoksen uuden puheenjohtajan vaali
  • Jari Tainion siirtyessä uuden työnantajan palvelukseen tarvitsemme LVI – jaokselle uuden puheenjohtajan
  • Puheenjohtajuudesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan Riitta Kiijärvelle (riitta.kiijarvi@hus.fi) 15.8. mennessä!
 • Muut Asiat
 • Seuraava kokous
 • Kokousillallinen klo 18 alkaen Tampere, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

 

12.-13.9. My Optimal Hospital Konferenssi, TAYS – TAPAHTUMAAN ILMOITTAUTUMINEN ERIKSEEN HENKILÖKOHTAISESTI ( https://events.uta.fi/myoptimalhospital2019/ )

 

KOKOUSILMOITTAUTUMINEN ilmoittautumislomakkeella 30.8. mennessä.

Kyselytutkimus sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien rakennuttamisorganisaatioiden talotekniikan asiantuntijoille

Kyselytutkimus on osa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena on tunnistaa tulevaisuuden tarpeet sairaalarakentamishankkeiden talotekniikan asiantuntijaosaamiselle ja laatia kuvaus maakunta- ja soteuudistukseen liittyen rakennuttamisorganisaatioiden taloteknisestä ydinosaamisesta ja nykyisestä tehtävien jaosta.

Kyselytutkimuksen tarkoitus on selvittää edellä mainittuja osa-alueita, sekä hankkia tietoa henkilöstön tämän hetkisestä näkemyksestä Maakuntien tilakeskuksen toiminnan käynnistämiseen liittyen.

OSALLISTU KYSELYYN TÄSTÄ

Diplomityö – Leikkaussalin ilmanvaihdon todentamismittaukset

Aleksanteri Setälän Aalto yliopistolle SSTY:n avustuksella tehty diplomityö Leikkaussalin ilmanvaihdon todentamismittaukset löytyy alla olevasta linkistä.

Leikkaussalin ilmanvaihdon todentamismittaukset (.pdf 3,4Mb)

Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje

Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje on julkaisu, johon voimassa oleva sairaalakaasujärjestelmien suunnitteluun, asennukseen ja huoltoon liittyvä ohjeistus on koottu. Teoksen on julkaissut Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry.

Julkaisun voi ladata sähköisessä muodossa alla olevasta linkistä.

Sairaalakaasujärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohje (.pdf 2.6MB)

Ilmavälitteisten infektioiden hallinta

Ilmavälitteisten infektioiden hallinta sairaaloiden eristystiloissa – Loppuraportti – Mitatut tiiviydet, paine-erot, ilmanvaihtuvuus, lämpöolot ja kyselyjen tulokset sekä ohjeita eristystilojen suunnittelulle on ilmestynyt Työterveyslaitoksen nettisivuilla.  Tämä raportti on Työterveyslaitoksen osuus hankkeesta.

Raportin saat ladattua TÄÄLTÄ