Jäsenyydestä eroaminen

Sääntöjen mukaisesti jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Aihe

Viesti

Ihmisyystarkistus: captcha
Kirjoita yllä olevat merkit: