Kuvantamislaitteen käyttöympäristö on niitä haastavampia lääkintätiloja terveydenhuollossa. Tilojen suunnittelu, toteuttaminen ja ylläpito vaatii moniammatillista erikoisosaamista. Arkkitehtisuunnittelussa luodaan perusta muiden tekniikan alojen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon onnistumiselle. LVIAJ järjestelmien toimivuudella on yhteydet sähkömagneettisten häiriöiden hallintaa, kuvanlaatuun ja elektronisten laitteiden luotettavaan toimintaan. Lääkintätila lääkintälaitteen käyttöympäristönä on ollut esillä SSTY:n toiminnassa jo useamman vuoden ajan. Vuoden 2020 alussa perustimme 9 hengen asiantuntijatyöryhmän koostamaan yleisohjetta esillä olleista aiheista ja kohteeksi valittiin kuvantamislaitteen käyttöympäristö. Laitetoimittajilta saimme arvokkaita ehdotuksia ohjeen asiasisältöön. Ohje ei sisällä aiheita säteilysuojauksesta ja sähköasennuksista, koska nämä tekniikan alat ovat vahvasti standardisoituja ja viranomaisvalvottuja.

Ohje sai nimekseen Hyvä käytäntö – ohje kuvantamislaiteen käyttöympäristölle. Ohje ladattavissa alla.