SSTY:n Lääkintätekniikanjaos ja LVI-jaos järjestivät yhdessä kuvantamislaitteen käyttöympäristö- seminaaripäivän tiistaina 22.10.2019 Tampereella. Koulutuspäivän teemana oli kuvantamislaitteen käyttöympäristön tarkasteleminen moniammatillisesta näkökulmasta. Esitysten pitäjiksi olivat lupautuneet kuvantamistilojen huippuammattilaiset. Päivä aloitettiin Valviran ja tarkastuslaitoksen puheenvuoroilla. Seuraavaksi kuultiin laitetoimittajan ja laitehankintaprojektiin liittyvät esitykset. Ilman fysiologisiin ominaisuuksiin ja niiden hallintaa sekä kustannuksiin keskityttiin kolmen esityksen verran. Lopuksi saatiin katsaus laitteiden häiriöiden sietoisuuteen ja valmisteilla olevaan eurooppalaiseen sairaalailmanvaihtostandardiin. Seminaarissa käsiteltyjä aiheita pidettiin tärkeinä asioina, jotka tulee ottaa huomioon kuvantamistilojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Seuraavaksi tavoitteeksi asetettiin hyvä käytäntö ohjeen laatiminen, johon koottaisiin kuvantamistilojen suunnittelun ja toteutuksen avuksi hyväksi koettuja ohjeita.
Tämä seminaari voidaan katsoa olevan jatkoa vuonna 2016 pidetylle sähkötekniselle EMC-seminaarille. Nyt myös LVI-tekniikka oli tarkastelussa mukana.

Tilaisuuden luentomateriaalit ovat ladattavissa tästä: