Paikka: Sokos Hotel Torni, Tampere
Ratapihankatu 43, 33100 TAMPERE

Jaokset järjestävät kokouksia / tapaamisia Sairaalatekniikan päivien yhteydessä Tampereella.
Alta löydät jaoskokousten ohjelmia.


Kiinteistöjaos – Jaoskokous 4.2. klo 17.30

 

AIHEET:
PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

PLATFORM OF TRUST, luottamukselle ja avoimuudelle perustuva alusta, jonka päällä kiinteistöalan eri toimijat voivat kehittää omia palveluitaan, 45 min
(Vesa Ilmarinen, PoT hankejohtaja ja Markku Köyhkä, Suomen Tilaajavastuu Oy)
– lisätietoa aiheesta https://www.tilaajavastuu.fi/fi/platformoftrust/
materiaalit

RAKLIN ja Vison Oy:n järjestämä opintomatkan Kaliforniaan 1-7.12.2018. 
(Carl Siren ja Vesa Vainiotalo, HUS), 30 min

Matkalla perehdyttiin maailman johtaviin integroituja kiinteistö- ja rakennusprojekteja toteuttaviin ja lean construction – toimintamalleja soveltaviin organisaatioihin ja näiden hankkeisiin.

Matkaohjelmaan kuuluivat seuraavat teemat:
‐ sairaala- ja yliopistohankkeet sekä niiden rakennuttaminen, suunnittelu ja toteutus sekä kohteiden manageeraus integroiduilla projektitoimituksina (IPD)
‐ Lean-toimintaperiaatteet suunnittelussa ja rakentamisessa (Lean Construction) kuten mm.

 • TVD-prosessi
 • Big room -toiminta
 • Tahtituotanto
 • Esivalmistus ja logistiikka
 • Alihankkijoiden integraatio

‐ tietomallintaminen ja mallivaatimukset isoissa rakennushankkeissa
‐ asiakaslähtöisyys ja käyttäjävuorovaikutus hankkeiden toteuttamisessa

materiaalit

MUUT AJANKOHTAISET ASIAT 15 min

– Tietomallien käyttäminen kiinteistöjen käyttövaiheessa (asiasta oma luentonsa SSTY:n päivillä)
– Jaoksen jäsenten ajankohtaisia asioita


Sähköjaos – Jaoskokous 4.2. klo 18.00

 

Kokouksen avaus / Jari Hakala

18.00 – 18.45 Lisäpotentiaalintasaus lääkintätiloissa / insinööriopiskelija Kimmo Nieminen, Granlund
materiaalit

18.45 – 19.15 Voidaanko varavoima hankkia palveluna paikalliselta energialaitokselta ; case Lapin keskussairaalan laajennus / Petri Korventausta Granlund Tampere Oy
materiaalit

19.15 – 19.30 Tilakeskuksen valmisteluun liittyvät ajankohtaiset asiat ylläpidon osalta / Ylläpitojohtaja Hannu Lähteenmäki, Maakuntien Tilakeskus

19.30 – 20.00 Jaoskokous


LVI-jaos – Jaoskokous 4.2. klo 14.00

 

14:00 – 14:20 Kokouksen avaus ja Toimintasuunnitelman 2019 läpikäynti / Juhani Kettunen

14:20 – 14:50  Flaktgroup Elinkaaripalvelut / Hans Fabritius

14:50 – 15:50  Lämpiman ja kostean kesän 2018 aiheuttamat haasteet sairaaloissa – leikkaussaleissa, muissa potilastiloissa, kuvantamisessa ja steriilivarastossa / Sairaaloiden edustajat

a) Tekniset haasteet LVI- ja muissa teknisissä järjestelmissä

b) Eri käyttäjätahojen esiintuomat ongelmat sairaalan toiminnoille

  Alustuspuheenvuorot:

 • TAYS / Jari Tainio
 • HUS / Markku Ryytty

Kaikkia sairaaloiden edustajia pyydetään tuomaan keskustelussa esiin koetut haasteet
Kirjataan haasteet ja keskustellaan aiheesta – tavoitteena ratkaisujen pohdinta seuraavassa kokouksessa

15:50 – 16:00  Standardoinnin tilannekatsaus / Kim Hagström, Jukka Vasara

16:00 – 16:15  Sairaalakaasuohjeen päivitys, Insinöörityö 2019 / Juhani Kettunen

16:15 – 16:30  Seuraava kokous/aiheet ja muut esille tulevat asiat / Juhani Kettunen


Toiminnallinen suunnittelujaos – Jaoskokous 4.2. klo 18.00 – 20.00

 

18.00- Jaoskokouksen avaus, Tiina Jouppila
18.15–19.00 Toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman läpikäynti, sairaalavierailukohteen 2019 valinta ja jaoskokousten teemoja
19.00–19.30 Vahtihuonekortin tilanne ja kehitysehdotuksia
19.30–20.00 Ajankohtaisia asioita

Turvallisuusjaos – Jaoskokous 4.2. klo 18.00

 

 •  Jaostotapaamisen avaus: Terhi Metsola
 • Turvallisuusjaoston toimintakertomus 2018
 • Turvallisuusjaoston toimintasuunnitelma & vuosikello 2019
 • Timo Raaska, Qreform: menetelmät ja järjestelmät, joilla tehostetaan ja helpotetaan turvallisuuspäällikön työtä arjessa
 • Harri Iskala: Turvallisuusjohtaminen terveydenhuollossa kyselyn alustavat tutkimustulokset
 • Muut ajankohtaiset asiat