Suomen Sairaalatekniikan yhdistys järjestää jäsenilleen hankintakoulutusta

Koulutustilaisuudet järjestetään Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Koulutus on maksuton, siihen voi osallistua yhdistyksen henkilöjäsenet ja kultakin yhteisöjäseneltä kaksi henkilöä. Tilaisuutta ei järjestetä kyseisellä paikkakunnalla, ellei koulutukseen ilmoittautuneita ole vähintään kahdeksan henkilöä.

Koulutuksessa käydään läpi hyvin käytännönläheisesti hankintaprosessi alusta loppuun. Koulutuksessa on huomioitu myös tuleva hankintalakiuudistus.

Koulutuksen jälkeen osaat:

 • hyödyntää erilaisia työvälineitä hankinnan suunnittelussa
 • valita hankintaasi sopivan menettelyn
 • laatia hankintailmoituksen
 • laatia tarjouspyynnön
 • tehdä tarjousten tarkastamisen ja vertailun
 • laatia hankintapäätöksen
 • tiedät olennaisimmat hankintalakiin tulossa olevat muutokset

Kouluttajana toimii VT, osakas Pauliina Karinkanta, PTCServices Oy:stä. Pauliinalla on pitkä kokemus yhteistyöstä julkisten hankintojen merkeissä sairaaloiden kanssa ja sairaanhoitoon liittyvistä hankinnoista.

Koulutukseen ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on sitova. Paikasta, jota ei ole peruutettu ilmoittautumisaikana veloitetaan 200 euroa (alv 0 %), jos osallistuja ei saavu tilaisuuteen eikä ole hankkinut tilalle sijaista.
Tieto koulutuspaikasta lähetetään kunkin tilaisuuden osallistujille erikseen.
Koulutukseen voit ilmoittautua alla olevista linkeistä:

 • Helsinki, koulutus torstaina 12.1.2017, ilmoittautuminen päättyy 3.1.2017 [Ilmoittaudu tästä]
  Paikka: Meilahden sairaala, Luentosali 3, Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki
 • Kuopio, koulutus maanantaina 9.1.2017, ilmoittautuminen päättyy 1.1. [Ilmoittaudu tästä]
  Paikka: KYS Kaarisairaala, Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio
 • Oulu, koulutus maanantaina 16.1.2017, ilmoittautuminen päättyy 8.1. [Ilmoittaudu tästä]
 • Tampere, koulutus maanantaina 12.12.2016, ilmoittautuminen päättyy 4.12. [Ilmoittaudu tästä]
 • Turku, koulutus torstaina 19.1.2017, ilmoittautuminen päättyy 11.1.  [Ilmoittaudu tästä]

HANKINTAPROSESSI KÄYTÄNNÖSSÄ

9.00-12.00 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

Hankinnan suunnittelu
• Työkaluja hankinnan suunnitteluun
• Tietopyyntö ja markkinoiden kartoitus

Hankintamenettelyt
• Avoin ja rajoitettu menettely
• Suorahankinnat
• Menettelyn valintaan liittyviä näkökohtia

Hankintailmoituksen tekeminen
• Hankintojen ilmoitusmenettely HILMAssa
• Hankintailmoituksen sisältö

Tarjoajien soveltuvuusvaatimukset
• Millaisia soveltuvuusvaatimuksia tarjoajille voidaan asettaa?
• Pakolliset ja harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet
• Tilaajavastuulain vaatimusten huomioiminen
• Tarjoajien valinta muissa kuin avoimessa menettelyssä

12.00-13.00 Lounas
13.00-16.00 Tarjouspyynnön sisältö ja tarjouksen tekeminen
• Kaksivaiheisuuden periaate
• Tarjouspyynnön rakennevaihtoehtoja
• Hankinnan kohteen kuvaus: Palvelukuvaus, tekninen spesifikaatio, työohjelma tarjouspyynnön liitteenä
• Vähimmäisvaatimukset ja vertailuun vaikuttavat seikat
• Valintaperusteet
• Vertailuperusteet – kokonaistaloudellisen edullisuuden määrittely
• Sopimusehdot osana tarjouspyyntöä lyhyestiTarjousten tarkastaminen, vertailu ja hankintapäätös
• Tarjousten tarkastaminen
• Tarjousten täsmentäminen ja poissulkeminen
• Tarjousten vertailu
• Oikeustapauksia tarjousten tarkastamisesta, vertailusta ja vertailun perusteluista
• Hankintapäätös ja päätöksen perusteluvelvollisuus
• Päätöksestä ilmoittaminenTilaisuuden päättäminen

Tervetuloa
Hallitus