Luentomateriaalit Sairaalatekniikan päivät 2016

Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry järjesti yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa Suomen sairaaloiden tekniselle henkilökunnalle kohdennetut Sairaalatekniikan päivät 10.-11.2.2016 Kuopion Musiikkikeskuksella.

Alla luentomateriaalit Sairaalatekniikan päiviltä 10.-11.2.2016:

 

Allianssimalli Kainuun keskussairaalassa Projektipäällikkö Terho Pekkala, Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon ky (1.4 MiB)

Kuntahankinnat julkisten hankintojen toteuttajana Hankinta-asiantuntija Kimmo Vuorela, KL-kuntahankinnat Oy (0.7 MiB)

Sote-uudistuksen mahdollisuudet Sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (2.2 MiB)

Jäähdytysten toteutukset sairaaloissa Toimitusjohtaja, DI Anssi Pesonen, Granlund Joensuu Oy (14.6 MiB)

Kiinteistöjen omistus- ja ylläpidon organisointi sote-uudistuksessa Hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka, Valtiovarainministeriö (0.4 MiB)

Miten hallitsen poikkeamatilanteet sairaalassa – teknisen päivystyksen ja varallaolon ratkaisut Yksikön esimies Tero Järvinen, Servica (16.2 MiB)

Onko led-valaistus kustannustehokas valaistusratkaisu sairaalassa? Suunnittelupäällikkö Jouni Palmu, Sweco Talotekniikka Oy (0.4 MiB)

Paneelikeskustelu Sairaalan Teknisen Ylläpidon Uhat Ja Mahdollisuudet (0.2 MiB)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uudistusohjelman organisointi rakennushankkeen näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Mikko Hollmen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (13.1 MiB)

Poistumisturvallisuuden merkitys ja toteuttamiskeinot sairaaloissa ja käytännön toteutuksen malleja KYS:ssä, Turvallisuuspäällikkö evp. Hannu Hoffren, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (1.5 MiB)

Poistumisturvallisuus Hoitolaitoksissa, Vanhempi opettaja Jani Jämsä, Pelastusopisto (0.2 MiB)

Rakenna tulevaisuuden sairaalan kommunikaatioratkaisut kustannustehokkaasti ilman kuparia Myyntipäällikkö Robert Ek, Nylund Group (5.1 MiB)

Rakentamisen laadunvarmistus Aluejohtaja Jyrki Reinikainen, Senaatti-kiinteistöt Itä-Suomen alue (3.0 MiB)

Savunpoisto hoitolaitoksissa Turvallisuusasiantuntija, DI Samuli Heikkilä, L2 Paloturvallisuus Oy (0.3 MiB)

Suunnittelun lähtötiedot hallintaan rakennusprojektin alussa Suunnittelukoordinaattori, Kirsti Saarremaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (0.2 MiB)

Talotekniikan laadun parantaminen vastaanotto- ja käyttöönottoprosessissa Johtava asiantuntija Timo Mälkönen, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (0.2 MiB)

Tulevan standardoinnin vaikutus leikkaussalitekniikkaan Kehitysjohtaja, D.Sc. (Tech.) Kim Hagström, Halton Oy (2.7 MiB)

Uuden teknologian hyödyntäminen sairaaloiden henkilöturvajärjestelmien toteutuksessa Toimitusjohtaja Sami Herrala, 9Solutions Oy (0.9 MiB)

Valvira Esittely 2015, Tarkastaja Tuomo Aarnikka, Valvira (92 KiB)

Valviran ja sairaaloiden lääkintälaitehuollon yhteistyön kehittäminen Tarkastaja, Tuomo Aarnikka, Valvira (0.3 MiB)