KAINUUN KESKUSSAIRAALAAN ETSITÄÄN SUUNNITTELUKOORDINAATTORIA

Kainuun Uusi Sairaala -hanke on mittava investointiprojekti Kainuun erikoissairaanhoidon toimintamallien ja tilojen uudistamiseksi. Alustava
kustannusarvio on n. 80 – 100 M€, ja uusien tilojen käyttöönotto ajoittunee vuodelle 2018. Hankkeeseen etsitään suunnittelukoordinaattoria vastaamaan toiminnallisen suunnittelun tuesta. Mikäli sote-valtuusto hyväksyy jatkosuunnittelun, työ kestää projektin loppuun saakka (3/2018).

Päätehtävät:

  • Toimii Kainuun Uusi Sairaala -projektin suunnittelun ja rakentamisen aikana yhdyshenkilönä käyttäjien ja teknisen suunnittelun välillä.
  • Toimii yhteistyössä muun projektihenkilöstön kanssa ja tukee suunnittelutyöryhmien toimintaa.
  • Vastaa yksiköiden toiminnallisen suunnittelun tuesta, mm huonekorttien laadinnasta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuoltoalan soveltuva opisto- tai korkeakoulututkinto. Edellytämme lisäksi hoitotyön ja sairaalatoiminnan
tuntemusta sekä soveltuvuutta vaativaan suunnittelutyöhön.

Lisätietoja: projektijohtaja Jukka Juvonen 08-61562146 tai projektipäällikkö Terho Pekkala 044-7970269