Diplomityö – Sairaaloiden sisäilmaongelmat ja korjaustoimien vaikuttavuus

Sairaaloiden sisäilmaongelmat ja korjaustoimien vaikuttavuus
Närvänen, Mikko (2015-11-23)

Tiivistelmä
Sairaalarakennusten sisäilmaongelmat ovat yleisiä ja ongelmien poistaminen vaatii usein kiireellisiä korjaustoimenpiteitä. Terveyshaittojen aiheuttajia, sisäilmaongelmista aiheutuvia kustannuksia ja korjaustoimien vaikuttavuutta ei kuitenkaan tunneta tarpeeksi hyvin.

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia eri sairaaloiden toimintatapoja ja yleisimpiä sisäilmaongelmien aiheuttajia. Lisäksi tarkoituksena on vertailla sisäilmaongelmista aiheutuneiden korjausten vaikuttavuutta ja kustannuksia. Tavoitteena on löytää parhaita toimintatavat ja kustannustehokkaimpia korjausmenetelmiä.

Tutkimuksessa toteutettiin sähköpostikysely, jossa kerättiin tietoa sairaaloiden vaikeimmista sisäilmaongelmista ja korjaustoimien vaikuttavuudesta Suomessa sekä muualla Euroopassa. Lisäksi tehtiin tarkentavat haastattelut Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin Turun yliopistollisen keskussairaalan U-sairaassa havaittuja sisäilmaongelmia ja niihin liittyvien korjaustoimien vaikuttavuutta.

Suomalaisissa sairaaloissa oli esiintynyt kaikkia kysyttyjä oireita ja oireilijoiden määrän arvioitiin olevan 10-30% henkilökunnasta. Ulkomaalaisissa sairaaloissa puolestaan oireiden esiintyminen oli huomattavasti vähäisempää pääosin alle 1%.

Suomalaisissa sairaaloissa yleisimmin vaikeimmaksi koettu ongelma oli muovimattojen VOC-päästöt. Ulkomaisten sairaaloiden vastauksissa oli kahta tyyppiä. Toisissa keskiössä olivat mikrobit ja muut epäpuhtaudet ja toisissa ilman fyysiset ominaisuudet, kuten kuumuus. Suurimmaksi ongelmaksi molemmissa tapauksissa ilmoitettiin ilmanvaihdon riittämättömyys.

Korjausten vaikuttavuudesta ei tutkimuksen perusteella voitu tehdä vahvoja johtopäätöksiä. Suomessa kapseloinneista oli huonoja kokemuksia ja muovimattojen vaihtaminen koettiin hyväksi. Ulkomailla ilmanvaihtoon liittyvät korjaukset koettiin parhaiksi.

Kustannuksista ei ollut tarkkaa tietoa Suomessa eikä ulkomailla. Kustannusten seurannan kehittäminen ja korjausten vaikuttavuuden analyyttinen seuranta parantaisi tietoutta sisäilmaongelmien kustannustehokkaasta ratkaisusta. Sisäilmatyöryhmät ovat keino prosessien kehittämisessä ja ongelmiin puuttumisessa. Kustannusten ja vaikuttavuuden seurannan kehittäminen sisäilmatyöryhmissä parantaisi mahdollisuuksia ongelmien tehokkaaseen ratkaisemiseen.

EVICURES-HANKKEEN PÄÄTÖSEMINAARI Seinäjoella 17.3.2016

Aika: Torstai 17.3.2016 klo 9.00 – 16.00

Paikka: Frami B, auditorio 1 ja 2, Kampusranta 9, Seinäjoki

EVICURES –hankkeessa kehitettiin käyttäjälähtöinen suunnittelumalli tehohoito- ja tehovalvontatilojen suunnittelua ja rakentamista varten. Mallia käytetään Seinäjoen keskussairaalan uuden tehohoidon, tehovalvonnan ja sydäntutkimusyksikön suunnittelussa ja rakentamisessa. Tilat otetaan käyttöön tammikuussa 2018. Yksikköön tulee yhteensä 24 yhden hengen potilashuonetta. Seminaariin osallistujilla on mahdollisuus tutustua tehohoito- ja tehovalvontahuoneiden virtuaalimalleihin Seinäjoen ammattikorkeakoulun virtuaalitekniikan laboratoriossa. Suunnittelussa hyödynnettiin tutkimustietoa näyttöön perustuvasta suunnittelusta (EBD, evidence-based design) ja käyttäjien tietämystä ja näkemystä tulevaisuuden työ- ja hoitoympäristöstä. Hankkeessa tutkittiin nykyisten toimintatilojen ympäristövaikutuksia ja henkilökunnan työhyvinvointia. Muutosvaikutusten selvittämiseksi tutkimukset toistetaan tulevissa toimintatiloissa. Suunnittelumallia voivat hyödyntää muut sairaanhoitopiirit omissa rakennushankkeissaan.

Lataa ohjelma TÄSTÄ

ILMOITTAUTUMINEN:
10.3.2016 mennessä kati.hamalainen@epshp.fi ilmoittamalla
•osallistujan nimi, ammatti, organisaatio ja yhteystiedot
•laskutusosoite
•mahdollinen erityisruokavalio
•mahdollinen CAVE –käyntiryhmä, ilmoita ensisijainen ryhmätoive ja yksi vararyhmätoive
Hinta: 80 € (sisältää lounaan ja kaksi kahvitarjoilua).

Lisätietoja: Kati Hämäläinen, sairaanhoitaja / Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, EVICURES –hanke, puh. 044 415 3485, kati.hamalainen@epshp.fi.

Hankkeen kotisivut: www.evicures.fi
TERVETULOA!

The International NVTG Building Award 2016

Participate in the International NVTG Building Award Contest 2016

In April 2016 the NVTG will present the sixth NVTG Building Award. This will take place at the World Congress of the
International Federation of Health Care Engineering (IFHE), which will be held in the Netherlands at the World Forum
in The Hague. Because of the international nature of the Congress, colleagues from all over the world are invited to
enter their projects.

Please find more information HERE

European Health Property Network 2015 Workshop Brussels 16-18 November

Are We Getting Better? Evaluating Changes to Europe’s Health Care Facilities: Methods, Tools and Case Studies

Please find the European Health Property Network 2015 Workshop programme HERE
Please find the registration form HERE

Vuoden 2015 Sairaalatekniikan päivät ja IFHE-EU

Perinteisesti helmikuussa järjestetyt Sairaalatekniikan päivät järjestetään vuonna 2015 poikkeuksellisesti kesäkuun alussa Turussa 2.-5.6.2015 Turussa järjestettävän IFHE-EU kongressin yhteydessä. Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry on saanut kansainvälisen tapahtuman järjestettäväkseen. IFHE-EU kongressi järjestetään joka toinen vuosi ja Turun tapahtumassa alan eurooppalaiset toimijat kokoontuvat yhteen kuudennen kerran. Edellinen IFHE-EU kongressi järjestettiin Sveitsin Bernissä keväällä 2013.

Turun kongressin nettisivut on avattu ja ne löytyvät osoitteesta www.eche2015.fi. Sivuilla on tapahtuman ohjelma sekä sieltä löytyvät myös ohjeet näytteilleasettajille.

Vuoden 2014 Sairaalatekniikan päivillä oli yli 500 osallistujaa. Turun tapahtumaan odotetaan lisäksi ulkomaalaisia vieraita noin 200 osallistujan verran.

Marja Forsblom, Hannele Piirainen ja Juha Rantasalo esittelivät Turun vuoden 2015 kongressia Sveitsin Bernissä keväällä 2013.

IFHE

 

IFHE Digest 2020


 

IFHE Digest 2016
IFHE2016


IFHE:n Newsletter 2015/2. Lataa TÄSTÄ

IFHE Digest 2015


IFHE:n Newsletter 2014/2. Lataa TÄSTÄ
IFHE:n Newsletter 2014/1. Lataa TÄSTÄ.


Main Themes of the 23rd IFHE Congress (PDF-file 2.4Mb)
IFHE 2014 in Buenos Aires, The 23rd IFHE Congress


IFHE Digest 2013

.

IFHE:n Newsletter 2013/1. Voit ladata sen TÄSTÄ.

IFHE:n Newsletter 2012/3. Voit ladata sen TÄSTÄ.

Luentomateriaalit Sairaalatekniikan päivät 12.-13.2.2014 Helsingissä

HUONEKORTISTA VAATIMUSTENHALLINTAAN

Suomen Sairaalateknisen yhdistyksen Toiminnallinen suunnittelu – jaos on kehittänyt keskitetysti
verkossa toimivan Vahti-järjestelmän sairaalahankkeitten toiminnallisten vaatimusten hallintaan.
Kehitystyö tehtiin eri sairaanhoitopiireissä käytössä olevien huonekorttien pohjalta yhteistyössä
keskeisten sairaalasuunnittelijoiden ja aiemmin huonekortteja täyttäneiden käyttäjien kanssa.
Ohjausryhmänä kehitysprojektissa toimi SSTY:n hallitus ja teknisenä konsulttina Tietosund.

Vahti ohjaa ja opastaa käyttäjää kirjaamaan toiminnan tarpeet suunnitteluprosessin kannalta
optimaalisella tavalla. Vaatimukset jakautuvat hanke- ja tilakohtaisiin ja kirjaukset täsmentyvät
hankkeen edetessä. Vahdissa huonekortin tilanimikkeistö on yhtenäistetty sairaanhoitopiirien
käytössä olevien tilanimikkeiden pohjalta ja huonekortin suunnittelualakohtainen sisältö noudattaa
vakiintunutta nimikkeistöä. Vahti-järjestelmään on laadittu yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa
tyyppihuonekortteja, joita on mahdollisuus kopioida ja muokata edelleen. Yhtenäinen sisältö ja
tyyppikortit luovat pohjan yhteisten hyvien käytäntöjen kehittämiselle.

Vahti järjestelmässä vaatimustieto tallennetaan tietokantaan. Tämä mahdollistaa monipuoliset
hakutoiminnot sekä raportoinnin ja vertailun. Tulevaisuudessa järjestelmää on mahdollista hyödyntää
myös kiinteistöjohtamisessa ja ylläpidossa.

Työkalu on kehitetty julkishallinnon sairaaloiden rakennushankkeiden käyttöön.

Lisätietoja Vahti-järjestelmästä antaa
Jani Saine, DI, Tietosund
e-mail: jani.saine@tietosund.fi
gsm: 050 – 3555 467

 

 

vahti logo

 

 

Main Themes of the 23rd IFHE Congress


Main Themes of the 23rd IFHE Congress (PDF file 2.4Mb)

Luentomateriaalit henkilöturva- ja hoitajakutsupäiviltä Helsigissä 19.3.2013

Yhdistyksen järjestämä hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmiin liittyvä teemapäivä 19.3.2013 onnistui mainiosti. Aktiivisia osallistujia oli yhteensä kuutisenkymmentä henkeä. Ohessa luentomateriaalit. Palautetta tilaisuudesta ja tulevien kurssien aihepiiriehdotuksia voitte lähettää yhdistyksen sihteerille timo.saisa@kuh.fi.