Arkkinen-sivusto

Arkkinen on Rakennustiedon RT tietoväylässä oleva sivusto, joka välittää uutisia ja ajankohtaista tietoa koti- ja ulkomaisista raporteista, artikkeleista ja kirjoista sekä tapahtumista, jotka käsittelevät terveydenhuollon rakennettuja ympäristöjä sekä ikääntyvien hoiva- ja asuinympäristöjä.

Arkkinen on tarkoitettu uudis- ja korjausrakennushankkeisiin osallistuville ja niistä päättäville tahoille, kuten arkkitehdit, näiden alojen suunnittelijat, henkilökunta ja opiskelijat http://arkkinen.rakennustieto.fi/Default.aspx?lang=fi-FI