Arkkinen-sivusto

Arkkinen on terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen sivusto, joka välittää uutisia ja ajankohtaista tietoa koti- ja ulkomaisista raporteista, artikkeleista ja kirjoista sekä tapahtumista, jotka käsittelevät terveydenhuollon rakennettuja ympäristöjä sekä ikääntyvien hoiva- ja asuinympäristöjä.

Arkkinen on tarkoitettu uudis- ja korjausrakennushankkeisiin osallistuville ja niistä päättäville tahoille, kuten arkkitehdit, näiden alojen suunnittelijat, henkilökunta ja opiskelijat http://www.arkkinen.fi/