Sähköjaoksen ajakohtaispäivä Helsingissä 31.10.2018

Suomen Sairaalatekniikan yhdistyksen sähköjaos järjesti 31.10.2018 ajankohtaispäivän Helsingissä tutustumiskohteena Helsingin Uusi Lastensairaala. Aamupäivän teoriaosuudessa kuultiin kohteen sähkösuunnittelusta vastanneen insinööritoimisto Granlund Oy:n asiantuntijoiden esitykset. Ralf Lindström kertoi hankkeesta sähkösuunnittelijan näkökulmasta sekä toiminnan varmistamisesta poikkeustilanteissa.

Pasi Poikonen esitteli kohteen sähkönjakelun ja varmistuksen toteutuksen. Uuden lastensairaalan valaistussuunnittelusta kertoi Sara Leino ja aamupäivän mielenkiintoiset esitykset huipentuivat Aki Väänäsen esitykseen kohteen tele-, turva- ja av-järjestelmistä.

Iltapäivän tutustumiskierroksista vastasi HUS:n käyttöpäällikkö Kalevi Käyhkö. Ajankohtaispäivään osallistui viisikymmentä yhdistyksen jäsentä.

Sahkojaos31102018Helsinki

Sähköjaoksen ajankohtaispäivä 30.5.2018 Kuopiossa – Luentomateriaalit

SSTY:n sähköjaos järjesti sähkötekniikan ajankohtaispäivän 30.5.2018 Kuopiossa.

Tilaisuuden luentomateriaalit ovat ladattavissa alta:

Varavoimajärjestelmien uusi innovaatio (konttiratkaisu), Tapio Wälkkilä, Eaton Power Quality Oy (890.7 KiB)

Standardien erityisvaatimuksia UPS-asennuksissa, Janne Paananen, Eaton Power Quality Oy (804.9 KiB)

Hälytysvalvontajärjestelmät (henkilöturva, lääkintälaitteet) Ari-Pekka Tenko, Ascom (2.5 MiB)

Lääkintä IT-verkon oikosulkukysymykset Insinööriopiskelija Jouko Savolainen, Granlund Oy (1.5 MiB)

Moderni paloilmoitin Solution Manager Aapo Leisiö, Siemens (1.0 MiB)

Turvallinen KYS Sairaalainsinööri Timo Säisä, KYS (2.4 MiB)

Ajankohtaista KYS:stä, Sairaalainsinööri Timo Säisä, KYS (104.3 KiB)

Kyberturvallisuus huoltovarmuuskriittisissä kohteissa Tony Sandelin, ABB Oy (1.4 MiB)

Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä 3.10.2017 Helsingissä – Luentomateriaalit

SSTY:n sähköjaos järjesti sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivän 3.10.2017 Helsingissä.

Tilaisuuden luentomateriaalit ovat ladattavissa alta:

Karolinskan opintomatkan kokemukset, Jarno Virolainen / TAYS (5.9 MiB)

Karolinska opintomatkan kokemukset – Liite 1 (698.5 KiB)

Karolinska opintomatkan kokemukset – Liite 2 (1.1 MiB)

Karolinska opintomatkan kokemukset – Liite 3 (13.4 KiB)

Ohjelma käytönjohtajille mittaustuloksien dokumentointia ja vikavirtasuojakytkimien testausta varten, Jussi Suomi / Martten Finland Oy (694.1 KiB)

Maakuntien Tilakeskuksen valmistelun tilannekatsaus, Olavi Hiekka / Maakuntien Tilakeskus Oy (382.1 KiB)

Hoitoalueen määritelmä, Timo Säisä / KYS (4.7 MiB)

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna, Teemu Paakkunainen / Eaton Power Quality Oy (1.1 MiB)

Koko sairaalan varmistaminen varavoimalla / onko se määräysten mukaista, Pasi Poikonen / Granlund Oy (1.2 MiB)

Suunnittelu- ja toteutusohje sairaalaympäristöön, Jarno Virolainen / TAYS (77.7 KiB)

Sähkömiehet Karolinskassa

Suomen Sairaalatekniikan yhdistyksen sähköjaos tutustui toukokuun puolivälissä loppusuoralla olevan Karolinskan Yliopistosairaalan rakentamiseen Karolinska Instituutin lääkintätekniikan tutkimusjohtajan Heikki Teriön järjestämällä tutustumiskäynnillä.

Tutustumiskäynti käynnistyi sairaalan rakentamisesta vastaavan Skanska Oy:n showroomista, jossa sähkömiehet saivat tietoa sanoin ja kuvin mittavan 320 000 neliömetriä sisältävän uuden ja uljaan sairaalan rakentamisesta. Karolinska on Ruotsin ensimmäinen uusi yliopistosairaalan neljäänkymmeneen vuoteen.

Iltapäivä vietettiin uuden sairaalan tekniikkatalossa sähkönjakeluun tutustuen. Karolinskaan on rakennettu kaksi sähköverkkoa eli verkot A ja B, joista kumpaakin varmistaa yhteensä kymmenen 2000 kVA:n katkeamatonta varavoimaa eli DRUPS-sähköä tuottavaa varavoimakonetta.

SSTY - Sähköjaos

Sähkömiesten vierailu käynnistyi Skanskan showroomista.

SSTY - Sähköjaos

Rakentamisen arkea.

SSTY - Sähköjaos

Ryhmä rämä suunta tämä. Armeijasta tutut komennot oli välillä hyvä muistaa, kun matkassa oli 17 sähkömiestä.

SSTY - Sähköjaos

Alaslaskuissa oli tilaa tekniikalle.

SSTY - Sähköjaos

Uuteen sairaalan tulee kahdeksan kuvantamisbunkkeria.

SSTY - Sähköjaos

Uusi pääaula on vielä rakenteilla.

SSTY - Sähköjaos

DRUPS-varavoimakoneet tuottavat katkeamatonta sähköä uuden sairaalan verkkoon.

EMC-seminaari 4.10.2016 – Luentomateriaalit

EMC-seminaari 4.10.-16

Suomen Sairaalatekniikka yhdistyksen sähkö- ja lääkintätekniikan jaoksen yhteistyössä järjestämä EMC-seminaari 4.10 Helsingissä keräsi täyden salin eli 60 henkilöä kuulemaan sähkömagneettisten häiriöiden esiintymisestä ja ongelmista sairaalaympäristöissä.

Seminaarin ohjelma koostui asiantuntijaluennoista ja päivän päätteeksi järjestetystä work shopista jossa Savonia-amk:n Osmo Miinalainen alusti aiheena: Sairaalaympäristöjen EMC-ratkaisujen ja –koulutuksen kehittäminen –hankeajatus.

Hankkeen tavoitteena on selvittää häiriöiden määrä sairaaloissa sekä panostaa koulutuksen kehittämiseen sekä mittausten pilotointiin tavoitteena kertaluonteisten häiriöiden estäminen. Mikäli hanke johtaa toteutukseen esitettiin hankkeesta laadittavan Hyvien käytäntöjen opas, jota mm. SSTY voi jakaa nettisivujensa kautta. Keskusteltiin myös mahdollisesta hankkeen kansainvälisestä ulottuvuudesta.

Todettiin keskustelun päätteeksi, että Savonia-amk:lla on hankkeeseen valmis projektiorganisaatio ja Savonia-amk koordinoi hanketta eteenpäin Osmo Miinalaisen johdolla. Hankkeen työryhmään nimettiin kokoonkutsujana Osmo Miinalainen (Savonia-amk), Ilpo Pöyhönen (SGS Fimko), Toni Viheriäkoski (Cascade Metrology), Pasi Tamminen (TTY), Mika Kokkonen (Hämeenlinnan keskussairaala), Tero Lähivaara (SSTY/lääkintätekniikan jaos) ja Jari Hakala (SSTY/sähkötekniikan jaos).

Työryhmä selvittää hankkeen kustannustasoa ja mahdollisia rahoituskanavia. Työryhmän ensimmäinen kokous pidetään 18.11.2016.

 

Tilaisuuden luentomateriaalit ovat ladattavissa alta:

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista, Jari Knuutila / Valvira (414.3 KiB)

EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit, Ari Honkala / SESKO (220.2 KiB)

Viranomaisvaatimusten vaikutus laitteisiin ja ympäristöön Lain 629/2010 ja standardien IEC 60601-1 sekä IEC 60601-1-2 näkökulma ja vaatimukset lääkintälaitteiden toimivuudelle ja turvallisuudelle, Ilpo Pöyhönen / SGS Fimko (431.2 KiB)

Lääkintälaitejärjestelmät ja toimenpidetilat sähkömagneettisten häiriöiden näkökulmasta ja häiriöproblematiikan tarkastelu, Matti Tiusanen / Eagle Engineering (690.6 KiB)

Staattisen sähkön hallinta terveydenhuollossa. Kertaluonteiset nopeat häiriösignaalit, ESD / EMI signaalinen tunnistaminen, Toni Viheriäkoski / Cascade Metrology (1.7 MiB)

Sähkön laatu, sairaalan jakeluverkoston sähkön laatu ja siihen liittyvät standardit, Jari Aalto / ARE Oy Asiantuntijapalvelut (1.7 MiB)

Sähkön laatu, Mika Sillanpää / Merus Power Dynamics Oy (1.9 MiB)

Alustus: Sairaalaympäristön EMC-ratkaisujen ja –koulutuksen kehittäminen -hankeajatus, Osmo Miinalainen / Savonia-amk Keskustellaan EMC-hankkeesta ja päätetään jatkotoimista (326.3 KiB)

Suurtaajuiset häiriöt sähkö -, heikkovirta -ja tietoliikenneverkoissa, Pasi Tamminen, Tutkija, TTY, Tampere (2.9 MiB)

 

Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivän 19.5.2016 – Luentomateriaalit

Sähköjaos järjesti Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivän Helsingissä 19.5.2016.

Tilaisuuden luentomateriaalit ladattavissa alta.

Sähkötöiden johtajan lakisääteiset velvoitteet, Esa Tiainen, Sähköinfo (471.0 KiB)

Sähköturvallisuuslain uudistaminen, Esa Tiainen, Sähköinfo (3.1 MiB)

Aliurakointi vai vuokratyövoiman käyttö, Esa Tiainen, Sähköinfo (229.3 KiB)

Sähköturvallisuuden oma-arviointi, Esa Tiainen, Sähköinfo (321.3 KiB)

Sähköturvallisuuden oma-arviointi, tarkistuslista sähköalan ammattilaisille, Esa Tiainen, Sähköinfo (226.6 KiB)

Sähkötöiden johtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan, Esa Tiainen, Sähköinfo (1.8 MiB)

Käyttötyöt ja käytönjohtajan tehtävät, Esa Tiainen, Sähköinfo (459.8 KiB)

Käytönjohtajan ammattitaito, mitä pitää osata ja tietää? Esa Tiainen, Sähköinfo (217.1 KiB)

Käyttö- ja huoltosuunnitelmat, Esa Tiainen, Sähköinfo (967.9 KiB)

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan, Esa Tiainen, Sähköinfo (1.4 MiB)

Luentomateriaali: Esitys EMC-suojauksesta

Kuopiossa Sairaalatekniikan päivien yhteydessä järjestetyssä sähköjaoksen tapaamisessa 9.2.2016 pidetyn Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin huoltomestarin Mika Kokkosen esityksen EMC-suojauksesta luentomateriaali ladattavissa alta.

Icon of Esitys EMC-suojauksesta Esitys EMC-suojauksesta (12.0 MiB)

Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivän 25.11.2015 luentomateriaalit

Sähköjaos järjesti Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivän Helsingissä 25.11.2015.

Tilaisuuden luentomateriaalit ladattavissa alta.

Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivän luentomateriaalit 28.4.2015

Sähköjaos järjesti Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivän Helsingissä 28.4.2015.

Tilaisuuden luentomateriaalit ladattavissa alta.

Tutustumismatka HUS:iin 13.11.2014 – Luentomateriaali

Sairaalatekniikan yhdistyksen sähköjaos järjesti 13.11.2014 sähköalan ammattilaisille suunnatun tutustumiskäynnin kohteena Helsingin-Uudenmaan sairaanhoitopiirin potilastornin saneeraus sekä HUS:n alueen sähkönjakelu.

Tilaisuuden luentomateriaali ladattavissa alta

Tutustumismatka HUS:iin 13.11.2014 – Luentomateriaali (3.2 MiB)