Opinnäytetyö: Ilmanvaihtojärjestelmän suodattimien vertailu mittausten perusteella

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN SUODATTIMIEN VERTAILU MITTAUSTEN PERUSTEELLA

Kariaho, Sami
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Rakentamisen ja talotekniikan koulutusohjelma
Huhtikuu 2018
Ohjaaja: Heinonen, Jarkko ja Sandberg, Esa
Sivumäärä: 64
Liitteitä: 19
Asiasanat: Sairaala, Ilmanvaihto, Suodatin

Opinnäytetyössä tutkittiin eri valmistajien ilmanvaihtojärjestelmiin tarkoitettuja suodattimia ja tavoitteena oli löytää laadulliset perusteet Varsinais-Suomen sairaan-hoitopiirin (VSSHP) hankintaosastolle suodattimien kilpailutusta varten.

Työssä etsittiin kirjallisuudesta tietoa suodatuksen alkuajoista jotta saatiin perspek-tiiviä siihen mistä on lähdetty ja miksi ja mihin ollaan tultu. Lisäksi työssä käsiteltiin erilaiset suodatusmekanismit jotka vaikuttavat erilaisten suodattimien kykyyn erottaa ulkoilmasta erilaisia hiukkasia. Työssä käsiteltiin myös uusimpia innovaatioita suo-datinmateriaalien osalta.

Lataa opinnäytetyö TÄSTÄ.