Sairaanhoitopiirien kyberseminaari 14.4.2016 – Kuvat ja luentomateriaalit

SSTY ry järjesti 14.4.2016 sairaanhoitopiirien sairaala- ja kiinteistötekniikka- sekä tietohallintoyksiköille suunnatun kyberseminaarin yhteistyössä Huoltovarmuusorganisaation terveydenhuoltopoolin ja Viestintäviraston kanssa. Osallistujia oli yhteensä n. 120 henkilöä. Tilaisuuden palautteet olivat erittäin hyvät. Kysytyn vastaavan tilaisuuden pitäminen syys/lokakuussa 2016 on suunnitelmissa. Ohessa vielä tilaisuuden kuvat ja ohjelma, minkä pohjalta myös syksyn koulutusohjelmaa rakennetaan ja paikka on Finlandiatalo. Ohjelmaehdotuksia otetaan myös vastaan (mail@ssty.fi).

kyberseminaari2016

Seminaariohjelma14042016
Seminaarin luentomateriaalit ovat ladattavissa alta.

Hacking medical devices (3.3 MiB)

Kyberturvallisuuden kehittämisen malli ja sopimuksin varautuminen uhkiin (1.8 MiB)

Kyberturvallisuus terveydenhuollossa (6.7 MiB)

Kyberturvallisuuskeskuksen tarjoamat palvelut sairaanhoitopiireille (2.5 MiB)

Kyberuhkilta suojautuminen (1.5 MiB)

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen trendit. Mitä kyberuhkia on nähtävissä ja miten niihin tulisi varautua? (3.9 MiB)

SOTE-sektorin kansallisen harjoituskirjaston rakentaminen (264.3 KiB)

Artikkelin kirjoittajia kaivataan IFHE:n julkaisemaan Digest-julkaisuun

IFHE hakee artikkelin kirjoittajia julkaisemaansa Digest-julkaisuun. Alla ohejita kirjoittajille sekä lista aihealueista.

 

IFHE Digest 2017

 

Guidance for authors

The IFHE Digest 2015 will examine a wide range of topics covering the optimal running of healthcare facilities.

Authors considering contributing an article should, in the first instance, email a synopsis, in English, of about 200 words to the editor at Step Communications (ifhe.editorial@stepcomms.com). The synopsis should be received no later than 27 May 2016.

When the go-ahead for contributing has been given, the author must confirm that the article deadline, 11 August 2016 will be met. Confirmation should be sent to ifhe.editorial@stepcomms.com

The full article must be written in English with a length of between 1,500 and 2,500 words. Brand/company names should not be mentioned repeatedly.

Article text should be typed using double line spacing with wide margins on each side of the page and with a space between each paragraph. The completed article, saved in a Microsoft Word document, should be sent to ifhe.editorial@stepcomms.com with relevant illustrations – these should be high-resolution jpeg images (minimum of 300 dpi and at least 75 mm wide) or contained within a Microsoft PowerPoint file.

A biographical note, of about 100 words, for each author should be submitted together with a high-resolution photograph of each author.

References must be listed in sequential order. If a published article is the subject of a reference, the surname and initials of each author must be included, along, as applicable, with the year of publication, the title of the article, the name of the publication (in full and italicised), the volume number, the part number (in brackets) and the page numbers. For example: Tennant R., Marsh P.L., Smitherson T.A. 2008 New approaches to hospital ventilation International Journal of Hospital Ventilation 19 (4) 145-148.

Contents – headings

Acoustics / noise reduction
Architecture / building design
Building management systems
Catering (equipment and services)
Construction (including modular build)
Decontamination
Emergency strategies
Energy (management, efficiency, power generation, ‘green’ technologies, reduction of emissions)
Facilities management (reflecting latest trends)
Fire safety
Indoor air quality
Infection control / isolation facilities
Information technology
Lighting
Maintenance
Medical gases
Operating theatres (design and maintenance)
Patient communication / entertainment
Radiology (implications of technology advances for facilities)
Security
Storage (optimising and new approaches)
Sustainability
Training
Ventilation
Washrooms
Waste handling and streaming
Water systems
Wayfinding

Luentomateriaalit Sairaalatekniikan päivät 2016

Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry järjesti yhdessä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa Suomen sairaaloiden tekniselle henkilökunnalle kohdennetut Sairaalatekniikan päivät 10.-11.2.2016 Kuopion Musiikkikeskuksella.

Alla luentomateriaalit Sairaalatekniikan päiviltä 10.-11.2.2016:

 

Allianssimalli Kainuun keskussairaalassa Projektipäällikkö Terho Pekkala, Kainuun Sosiaali- ja terveydenhuollon ky (1.4 MiB)

Kuntahankinnat julkisten hankintojen toteuttajana Hankinta-asiantuntija Kimmo Vuorela, KL-kuntahankinnat Oy (730.6 KiB)

Sote-uudistuksen mahdollisuudet Sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (2.2 MiB)

Jäähdytysten toteutukset sairaaloissa Toimitusjohtaja, DI Anssi Pesonen, Granlund Joensuu Oy (14.6 MiB)

Kiinteistöjen omistus- ja ylläpidon organisointi sote-uudistuksessa Hallinto- ja kehitysjohtaja Helena Tarkka, Valtiovarainministeriö (365.2 KiB)

Miten hallitsen poikkeamatilanteet sairaalassa – teknisen päivystyksen ja varallaolon ratkaisut Yksikön esimies Tero Järvinen, Servica (16.2 MiB)

Onko led-valaistus kustannustehokas valaistusratkaisu sairaalassa? Suunnittelupäällikkö Jouni Palmu, Sweco Talotekniikka Oy (453.8 KiB)

Paneelikeskustelu Sairaalan Teknisen Ylläpidon Uhat Ja Mahdollisuudet (195.1 KiB)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin uudistusohjelman organisointi rakennushankkeen näkökulmasta Kiinteistöjohtaja Mikko Hollmen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (13.1 MiB)

Poistumisturvallisuuden merkitys ja toteuttamiskeinot sairaaloissa ja käytännön toteutuksen malleja KYS:ssä, Turvallisuuspäällikkö evp. Hannu Hoffren, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (1.5 MiB)

Poistumisturvallisuus Hoitolaitoksissa, Vanhempi opettaja Jani Jämsä, Pelastusopisto (253.4 KiB)

Rakenna tulevaisuuden sairaalan kommunikaatioratkaisut kustannustehokkaasti ilman kuparia Myyntipäällikkö Robert Ek, Nylund Group (5.1 MiB)

Rakentamisen laadunvarmistus Aluejohtaja Jyrki Reinikainen, Senaatti-kiinteistöt Itä-Suomen alue (3.0 MiB)

Savunpoisto hoitolaitoksissa Turvallisuusasiantuntija, DI Samuli Heikkilä, L2 Paloturvallisuus Oy (266.0 KiB)

Suunnittelun lähtötiedot hallintaan rakennusprojektin alussa Suunnittelukoordinaattori, Kirsti Saarremaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (210.9 KiB)

Talotekniikan laadun parantaminen vastaanotto- ja käyttöönottoprosessissa Johtava asiantuntija Timo Mälkönen, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (160.8 KiB)

Tulevan standardoinnin vaikutus leikkaussalitekniikkaan Kehitysjohtaja, D.Sc. (Tech.) Kim Hagström, Halton Oy (2.7 MiB)

Uuden teknologian hyödyntäminen sairaaloiden henkilöturvajärjestelmien toteutuksessa Toimitusjohtaja Sami Herrala, 9Solutions Oy (946.0 KiB)

Valvira Esittely 2015, Tarkastaja Tuomo Aarnikka, Valvira (92.1 KiB)

Valviran ja sairaaloiden lääkintälaitehuollon yhteistyön kehittäminen Tarkastaja, Tuomo Aarnikka, Valvira (352.0 KiB)

 

 

 

Diplomityö – Sairaaloiden sisäilmaongelmat ja korjaustoimien vaikuttavuus

Sairaaloiden sisäilmaongelmat ja korjaustoimien vaikuttavuus
Närvänen, Mikko (2015-11-23)

Tiivistelmä
Sairaalarakennusten sisäilmaongelmat ovat yleisiä ja ongelmien poistaminen vaatii usein kiireellisiä korjaustoimenpiteitä. Terveyshaittojen aiheuttajia, sisäilmaongelmista aiheutuvia kustannuksia ja korjaustoimien vaikuttavuutta ei kuitenkaan tunneta tarpeeksi hyvin.

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia eri sairaaloiden toimintatapoja ja yleisimpiä sisäilmaongelmien aiheuttajia. Lisäksi tarkoituksena on vertailla sisäilmaongelmista aiheutuneiden korjausten vaikuttavuutta ja kustannuksia. Tavoitteena on löytää parhaita toimintatavat ja kustannustehokkaimpia korjausmenetelmiä.

Tutkimuksessa toteutettiin sähköpostikysely, jossa kerättiin tietoa sairaaloiden vaikeimmista sisäilmaongelmista ja korjaustoimien vaikuttavuudesta Suomessa sekä muualla Euroopassa. Lisäksi tehtiin tarkentavat haastattelut Kuopion yliopistollisessa sairaalassa ja Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin Turun yliopistollisen keskussairaalan U-sairaassa havaittuja sisäilmaongelmia ja niihin liittyvien korjaustoimien vaikuttavuutta.

Suomalaisissa sairaaloissa oli esiintynyt kaikkia kysyttyjä oireita ja oireilijoiden määrän arvioitiin olevan 10-30% henkilökunnasta. Ulkomaalaisissa sairaaloissa puolestaan oireiden esiintyminen oli huomattavasti vähäisempää pääosin alle 1%.

Suomalaisissa sairaaloissa yleisimmin vaikeimmaksi koettu ongelma oli muovimattojen VOC-päästöt. Ulkomaisten sairaaloiden vastauksissa oli kahta tyyppiä. Toisissa keskiössä olivat mikrobit ja muut epäpuhtaudet ja toisissa ilman fyysiset ominaisuudet, kuten kuumuus. Suurimmaksi ongelmaksi molemmissa tapauksissa ilmoitettiin ilmanvaihdon riittämättömyys.

Korjausten vaikuttavuudesta ei tutkimuksen perusteella voitu tehdä vahvoja johtopäätöksiä. Suomessa kapseloinneista oli huonoja kokemuksia ja muovimattojen vaihtaminen koettiin hyväksi. Ulkomailla ilmanvaihtoon liittyvät korjaukset koettiin parhaiksi.

Kustannuksista ei ollut tarkkaa tietoa Suomessa eikä ulkomailla. Kustannusten seurannan kehittäminen ja korjausten vaikuttavuuden analyyttinen seuranta parantaisi tietoutta sisäilmaongelmien kustannustehokkaasta ratkaisusta. Sisäilmatyöryhmät ovat keino prosessien kehittämisessä ja ongelmiin puuttumisessa. Kustannusten ja vaikuttavuuden seurannan kehittäminen sisäilmatyöryhmissä parantaisi mahdollisuuksia ongelmien tehokkaaseen ratkaisemiseen.

EVICURES-HANKKEEN PÄÄTÖSEMINAARI Seinäjoella 17.3.2016

Aika: Torstai 17.3.2016 klo 9.00 – 16.00

Paikka: Frami B, auditorio 1 ja 2, Kampusranta 9, Seinäjoki

EVICURES –hankkeessa kehitettiin käyttäjälähtöinen suunnittelumalli tehohoito- ja tehovalvontatilojen suunnittelua ja rakentamista varten. Mallia käytetään Seinäjoen keskussairaalan uuden tehohoidon, tehovalvonnan ja sydäntutkimusyksikön suunnittelussa ja rakentamisessa. Tilat otetaan käyttöön tammikuussa 2018. Yksikköön tulee yhteensä 24 yhden hengen potilashuonetta. Seminaariin osallistujilla on mahdollisuus tutustua tehohoito- ja tehovalvontahuoneiden virtuaalimalleihin Seinäjoen ammattikorkeakoulun virtuaalitekniikan laboratoriossa. Suunnittelussa hyödynnettiin tutkimustietoa näyttöön perustuvasta suunnittelusta (EBD, evidence-based design) ja käyttäjien tietämystä ja näkemystä tulevaisuuden työ- ja hoitoympäristöstä. Hankkeessa tutkittiin nykyisten toimintatilojen ympäristövaikutuksia ja henkilökunnan työhyvinvointia. Muutosvaikutusten selvittämiseksi tutkimukset toistetaan tulevissa toimintatiloissa. Suunnittelumallia voivat hyödyntää muut sairaanhoitopiirit omissa rakennushankkeissaan.

Lataa ohjelma TÄSTÄ

ILMOITTAUTUMINEN:
10.3.2016 mennessä kati.hamalainen@epshp.fi ilmoittamalla
•osallistujan nimi, ammatti, organisaatio ja yhteystiedot
•laskutusosoite
•mahdollinen erityisruokavalio
•mahdollinen CAVE –käyntiryhmä, ilmoita ensisijainen ryhmätoive ja yksi vararyhmätoive
Hinta: 80 € (sisältää lounaan ja kaksi kahvitarjoilua).

Lisätietoja: Kati Hämäläinen, sairaanhoitaja / Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, EVICURES –hanke, puh. 044 415 3485, kati.hamalainen@epshp.fi.

Hankkeen kotisivut: www.evicures.fi
TERVETULOA!

The International NVTG Building Award 2016

Participate in the International NVTG Building Award Contest 2016

In April 2016 the NVTG will present the sixth NVTG Building Award. This will take place at the World Congress of the
International Federation of Health Care Engineering (IFHE), which will be held in the Netherlands at the World Forum
in The Hague. Because of the international nature of the Congress, colleagues from all over the world are invited to
enter their projects.

Please find more information HERE

European Health Property Network 2015 Workshop Brussels 16-18 November

Are We Getting Better? Evaluating Changes to Europe’s Health Care Facilities: Methods, Tools and Case Studies

Please find the European Health Property Network 2015 Workshop programme HERE
Please find the registration form HERE

Vuoden 2015 Sairaalatekniikan päivät ja IFHE-EU

Perinteisesti helmikuussa järjestetyt Sairaalatekniikan päivät järjestetään vuonna 2015 poikkeuksellisesti kesäkuun alussa Turussa 2.-5.6.2015 Turussa järjestettävän IFHE-EU kongressin yhteydessä. Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry on saanut kansainvälisen tapahtuman järjestettäväkseen. IFHE-EU kongressi järjestetään joka toinen vuosi ja Turun tapahtumassa alan eurooppalaiset toimijat kokoontuvat yhteen kuudennen kerran. Edellinen IFHE-EU kongressi järjestettiin Sveitsin Bernissä keväällä 2013.

Turun kongressin nettisivut on avattu ja ne löytyvät osoitteesta www.eche2015.fi. Sivuilla on tapahtuman ohjelma sekä sieltä löytyvät myös ohjeet näytteilleasettajille.

Vuoden 2014 Sairaalatekniikan päivillä oli yli 500 osallistujaa. Turun tapahtumaan odotetaan lisäksi ulkomaalaisia vieraita noin 200 osallistujan verran.

Marja Forsblom, Hannele Piirainen ja Juha Rantasalo esittelivät Turun vuoden 2015 kongressia Sveitsin Bernissä keväällä 2013.

IFHE

IFHE Digest 2016
IFHE2016


IFHE:n Newsletter 2015/2. Lataa TÄSTÄ

IFHE Digest 2015


IFHE:n Newsletter 2014/2. Lataa TÄSTÄ
IFHE:n Newsletter 2014/1. Lataa TÄSTÄ.


Main Themes of the 23rd IFHE Congress (PDF-file 2.4Mb)
IFHE 2014 in Buenos Aires, The 23rd IFHE Congress


IFHE Digest 2013

.

IFHE:n Newsletter 2013/1. Voit ladata sen TÄSTÄ.

IFHE:n Newsletter 2012/3. Voit ladata sen TÄSTÄ.

Luentomateriaalit Sairaalatekniikan päivät 12.-13.2.2014 Helsingissä